Werkplaatsen Onderwijsonderzoek: brug tussen onderzoek en praktijk

Een pilot study ‘Werkplaatsen onderwijsonderzoek in het primair onderwijs’ betreft een intensieve samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten. Dit werkmodel voor onderzoekssamenwerking is gericht op schoolontwikkeling. Tijdens een gezamenlijke terublik op 27 juni 2018 werd ook gesteld dat deze samenwerking o.a. de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar verhoogt.  Erg boeiend project met sterke rapportering ! Enkele maanden geleden hebben we een gelijkaardig project ter sprake gebracht van het ‘American Institutes for Research (AIR)’ . zie: https://www.interactum.be/web/research-for-improvement-in-teacher-preparation/  Zelf hebben we een bijdrage over ‘Triangulatie: een aanzet tot structurele samenwerking van de lerarenopleiding met het werkveld’ beschreven in 2016. zie: https://www.interactum.be/web/triangulatie-een-aanzet-tot-structurele-samenwerking-van-de-lerarenopleiding-met-het-werkveld/

Meer over het Nederlandse project kan geraadpleegd worden op de website van de PO-raad.   https://www.poraad.nl/https%3A//www.poraad.nl/onderwijsonderzoekpo

Onderzoek in de werkplaatsen is gebaseerd op vragen geïnitieerd uit de onderwijspraktijk die betrekking hebben op schoolontwikkeling. Werkplaatsen kunnen ook bijdragen aan de professionele ontwikkeling van leraren en praktijkkennis bij onderzoekers en lerarenopleidingen. Tegelijk zorgt samenwerking tussen hoger onderwijs instellingen en meerdere scholen op regionaal niveau voor massa (meer data op bredere schaal), wat bijdraagt aan de kennisbasis. Het flankerend onderzoek rond de pilots Werkplaatsen Onderwijsonderzoek bestaat uit drie delen: een
evaluatie-onderzoek, een literatuuronderzoek en good practice beschrijvingen. Het evaluatieonderzoek
zal inzicht in geven in het functioneren van de drie werkplaatsen van de pilots.  Zie:  https://www.poraad.nl/system/files/literatuurstudie_werkplaatsen_onderwijsonderzoek.pdf

https://www.poraad.nl/files/samen_bouwen_aan_schoolontwikkeling_-_2609.pdf

https://www.poraad.nl/system/files/samen_onderzoeken_werkt_werkplaatsen_onderwijsonderzoek_brug_tussen_onderzoek_en_praktijk_-_po-publicatie_3.pdf