Over opvoeding en onderwijs

Zoals de meeste reformpedagogen is Decroly van oordeel dat een actief uitproberen van mogelijkheden in een klimaat van gereguleerde autonomie het risico op negatief gedrag beperkt en hecht hij belang aan autoregulatie door natuurlijke sancties in het geval van fout of vergissing. Een democratische schoolorganisatie moet daartoe bijdragen, een georganiseerde wereld van initiatief, verantwoordelijkheid en samenwerking, aangepast aan de leeftijden.

prof. dr. C. De Keyser, ‘Methodenscholen’ en hun betekenis.  Impuls, 1981 (12), nr.1.


2016-12-06-12_12_08-od_holz_oliver-pdf-adobe-acrobat-reader-dc