Pedagogiek van Decroly

L’expression artistique, pleinement valorisée, tremplin de cette affectivité, trouve son sens dans le fait d’aider l’enfant à s’adapter et, surtout, à améliorer son milieu. Par sa nature même, grâce à ses forces évolutives, constructives, l’enfant s’efforcera d’atteindre son plein développement.

Ovide Decroly


Wetenschappelijke interesse

Decroly had allereerst interesse op medisch gebied en vandaar kwam hij tot de empirisch gefundeerde psychologie. Wat pedagogiek en onderwijs betreft was hij vooral een practicus.

Hij werkte vanuit een aantal intuïtieve uitgangspunten maar baseerde zich in de toepassing daarvan op empirisch onderzoek. Een samenhangende theorie waarbij praktisch bevindingen en empirisch onderzoek werden geïntegreerd is door Decroly niet nagestreefd. In 1922 beschreef Amélie Hamaïde in La Méthode Decroly hoe de uitgangspunten van Decroly in de schoolpraktijk werden gebracht. Zijn belangrijkste principe was dat de school moest aansluiten bij de leefwereld van het kind.

Globalisatie

Aansluitend bij de Duitse Gestaltpsychologie formuleerde Decroly het globalisatieprincipe als basis voor het leren van kinderen. Zijn onderwijskundige uitgangspunten werden ontwikkelingspsychologisch gefundeerd.

In concreto betekende het globalisatieprincipe dat bijvoorbeeld in het leesonderwijs de zinnen die kinderen begrepen als uitgangspunt moesten genomen worden en niet afzonderlijke woorden of letters.  Tevens moest het onderwijs ook aansluiten bij de interesse van kinderen. Daarom was het voor hem belangrijk om het gemeenschappelijke te vinden in de belangstelling van groepen kinderen. Zo kwam het principe van werken met belangstellingscentra of thematisch werken tot stand. De interessegebieden kwamen volgens hem overeen met de fundamentele behoeften die ieder kind heeft.

Bijvoorbeeld:

  • de behoefte aan voeding
  • de behoefte aan kleding en huisvesting
  • de behoefte aan bescherming tegen gevaren en vijanden
  • de behoefte om samen te werken en te spelen

Volgens Decroly moet het onderwijsaanbod gesitueerd worden binnen deze thema’s.

Referentie

Le texte suivant est tiré de Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée (Paris, UNESCO : Bureau international d’éducation), vol. XXIII, n° 1-2, 1993, p. 251-276. ©UNESCO : Bureau international d’éducation, 2000 Ce document peut être reproduit librement, à condition d’en mentionner la source. JEAN-OVIDE DECROLY (1871-1932) Francine Dubreucq
2016-11-23-10_58_41-decrolyf-pdf-adobe-acrobat-reader-dc