Synergie Dewey – Decroly

Decroly: de John Dewey van Europa ?

Volgens Angelo Van Gorp is het devies par la vie, pour la vie, door Decroly of wellicht door één van zijn medewerkers, naar alle waarschijnlijkheid ontleend aan Deweys The School and Society (1899). Mogelijk was dat boek zelfs Decroly’s kennismaking met het werk van de Amerikaan. Centraal in het boek stond de door Dewey opgerichte University Elementary School (Laboratory school) omdat hij de school opvatte als een experimenteerschool. Met dit schoolconcept wilde hij de kloof tussen maatschappij en school dichten. Decroly keek met groot ontzag op naar alles wat er op wetenschappelijk gebied gebeurde in Amerika. Dewey was voor hem “un des philosophes les plus pénétrants de l’ éducation”.  In 1922 ontmoette hij Dewey in New York die over onderwijsvernieuwing opmerkte dat “many of his followers -and especially among educators- either did not understand his work or garbled just enough to use for their own purposes”.

The School and Society leverde een blauwdruk voor Decroly’s onderwijsvernieuwing. In 1929 werd in het jaarboek van de Amerikaanse National Society for the study of education opgemerkt dat: “Educational work in Belgium is closely associated with the name of Dr. Decroly, who has been called the John Dewey of Europe”. Volgens Van Gorp een iets te voorbarige conclusie.

Zowel Dewey als Decroly hebben een verschillende wetenschappelijke achtergrond en deze conceptuele benaderingen maakten hun fundering en inspiratie voor hun onderwijsvernieuwing uniek.

Bron:

Van Gorp A., (2005), Tussen mythe en wetenschap. Ovide Decroly (1871-1932). Acco, Leuven/Voorburg, 237-248.

De Coster T., Depaepe M., Simon F., Van Gorp A. (2005). Dewey in Belgium: a Libation for Modernity? Coping with his Presence and Possible Influence. In: Popkewitz T. (Eds.), Inventing the modern self and John Dewey: modernities and the travelling of pragmatism in education, (pp. 85-109). New York: Palgrave Macmillan.

The Twenty-Eighth Yearbook Of The National Society For The Study Of Education

A new education for a new era: the contribution of the conferences of the New Education Fellowship to the disciplinary field of education 1921–1938

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0030923042000293742?needAccess=true

To cite this article: Kevin J. Brehony (2004) A new education for a new era: the contribution of the conferences of the New Education Fellowship to the disciplinary field of education 1921–1938, Paedagogica Historica, 40:5-6, 733-755, DOI: 10.1080/0030923042000293742