Decroly’s school

Une école pour la vie, par la vie

In het Decroly onderwijs is er geen sprake van vooraf bepaalde leerinhoud die moet afgewerkt worden, lessenrooster, deadlines, schoolboeken of traditionele leerplannen.  De schoolorganisatie is gebaseerd op de projecten en werkplannen. Leerlingen zijn vrij om de onderwerpen van de projecten te kiezen. Elke leerling stelt de onderwerpen voor waarover hij wil leren.

Over de voorstellen wordt onderhandeld binnen de klasgroep.

Een werkplan voor de klasgroep/projectgroep wordt uitgewerkt op middellange termijn afhankelijk van het onderwerp en de leeftijd van de kinderen. Voor de jongste kinderen kan een projectplan lopen over enkele dagen en voor de oudste leerlingen kan het een jaar omvatten.

Elk onderwerp bestaat uit natuurwetenschappelijke, economische, geografische, historische, literaire, juridische aspecten of invalshoeken, waarbij de introductie van technieken en concepten geleend uit verschillende disciplines aan bod komen en dit zonder de samenhang uit het oog te verliezen. De keuzevrijheid stimuleert het leren op school; zelfs moeilijke onderwerpen, probleemstellingen en opdrachten ontlenen hun betekenis aan de directe toepasbaarheid van wat de leerling leert.

Door zonder overhaast en volledigheid na te streven ontwikkelt het kind een ‘toolkit’ die vruchten afwerpt om toekomstige probleemstellingen aan te pakken. Het verwerft vertrouwen in zichzelf om oplossingen te bedenken, ontdekkingen te doen en persoonlijk werk te verrichten. Deze vaardigheden en attitudes kunnen moeilijk in een traditionele onderwijssituatie worden verworven die gericht is over overdracht van kennis.

http://www.histoire-des-belges.be/quelques-celebrites-belges/ovide-decroly