John Dewey

John Dewey (1859-1952), pedagoog van participatie en democratie

De filosofie en pedagogiek van John Dewey waren een eeuw geleden baanbrekend en zijn nog altijd actueel. Juist nu burgerschapsvorming hoog op de onderwijsagenda staat zijn Deweys ideeën over ‘participatie’, ‘democratie’ en ‘pluraliteit’ in opvoeding en onderwijs zeer bruikbaar.

De ernstigste bedreiging van onze democratie komt niet van het bestaan van vreemde totalitaire staten. Binnen onze eigen persoonlijke houding en instellingen zijn de voorwaarden gelegen die uiterlijke autoriteit, discipline, uniformaliteit en afhankelijkheid-van-de-leider elders aan hun overwinning hebben geholpen.

 John Dewey

John Dewey werd op 20 oktober 1859 geboren in Burlington in de Amerikaanse staat Vermont en overleed op 1 juni 1952 op 92-jarige leeftijd in New York. Daarmee was een einde gekomen aan een veelzijdig leven, waarin een wat verlegen kruidenierszoon uit het negentiende-eeuwse New England was uitgegroeid tot groot filosoof, maar bovenal pedagoog van wereldformaat, wiens werk in vele talen was vertaald. Dewey vervulde ook een belangrijke rol als politiek activist en opinieleider. Na zijn emeritaat in 1930 manifesteerde hij zich nog nadrukkelijker als publiek en politiek filosoof.

Bron: Siebren Miedema en Joop Berding, John Dewey (1859-1952) Pedagoog van participatie en democratie.
In:  Tom Kroon & Bas Levering (red.), Grote pedagogen in klein bestek. Amsterdam, SWP, 2016, 97-102.

https://nivoz.nl/nl/john-dewey-ervaring-is-de-motor-die-ons-voert-naar-kennis-en-die-ons-de-wereld-in-brede-zin-laat-kennen-zoveel-en-zo-veelzijdig-mogelijk

Biografie John Dewey

http://www.anb.org/articles/20/20-00289-print.htm

http://mobile.canonsociaalwerk.eu/int/details.php?cps=7#

http://nivoz.nl/artikelen/democratisch-pedagogisch-ethos-john-dewey/

https://www.biography.com/scholar/john-dewey

https://docplayer.nl/90767396-Chronologisch-overzicht-van-publicaties-enz-over-john-dewey-dr-jwa-joop-berding-7-november-2016.html

https://www.aup.nl/journal-downloads/pedagogiek/vol_23_nr_1_-_oude_pedagogen_-_john_dewey.pdf

https://prezi.com/md3ucvg7fvvw/john-dewey/#

https://prezi.com/l1tq8v99sje_/us-education-histories-and-rhetorics/#

https://www.youtube.com/watch?v=SGjSMqwlP3E