Eindtermen en leerplandoelen voor het basisonderwijs in Vlaanderen

In het Vlaamse onderwijs bepaalt de overheid de eindtermen voor de verschillende onderwijsniveaus. Deze minimumdoelen dienen als basis voor de leerplannen. Elke inrichtende macht, schoolbestuur of centrumbestuur heeft de bevoegdheid om een leerplan op te maken. Vaak stellen inrichtende machten Read More …

“Elke onderwijsinstelling zou onderzoek naar het eigen onderwijs moeten doen”

ScienceGuide bracht in juni 2020 een bijdrage over de rol van onderwijsonderzoek voor de ontwikkeling van het onderwijs. Gerry Geitz stelt dat elke onderwijsinstelling onderzoek naar onderwijs zou moeten uitvoeren. Zie: https://www.scienceguide.nl/2020/06/elke-onderwijsinstelling-zou-onderzoek-naar-het-eigen-onderwijs-moeten-doen/ Onderzoek naar onderwijs is meer dan de bevragingen Read More …