Professionalisering vanuit de formatieve toetscyclus

In Nederland financierde het NRO (Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek) een project gericht op formatief toetsen en waarbij een praktische toolkit werd ontwikkeld voor hogescholen om professionaliseringsactiviteiten op te zetten.

De formatieve toetscyclus beschrijft het formatief toetsproces in vijf fasen.

Zie ons bericht op deze website: Aan de slag met formatief toetsen. 6 juni 2018

https://www.interactum.be/formatief-toetsen-in-het-hoger-onderwijs/

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/09/Inhoudelijke-eindrapport_NRO-PPO-405-15-722_DEF.pdf

De toolkit stelt tools met werkvormen beschikbaar voor docenten en docententeams en daagt hen uit om kritisch te reflecteren op hun eigen formatieve toetspraktijken. De toolkit bevat filmpjes, presentaties, actieplannen, posters, …

https://lerenvantoetsen.nl/toolkit-formatief-toetsen/

De aandacht voor professionalisering van leraren/docenten verdient een prioriteit te worden in alle onderwijsniveaus. Met het dreigende lerarentekort is goede scholing en begeleiding van beginnende én ervaren leraren van belang om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Effectieve professionalisering leidt er bovendien toe dat leraren behouden blijven voor het onderwijs. Uit een literatuurstudie door de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat effectieve scholing wel aan een aantal kenmerken moet voldoen.

Zie: Maandag, D.W., Helms-Lorenz, M., e.a. (2017). Features of effective professional development interventions in different stages of teacher’s careers. A review of empirical evidence and underlying theory. Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen.

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/08/Effectiveness-of-professional-development-interventions-in-different-teacher-career-stages.pdf