Post pandemische IT beleidsscenario’s voor het hoger onderwijs in 2021

Het jaarlijks overzicht van verwachte ICT trends in het hoger onderwijs wordt dit jaar door EDUCAUSE anders aangepakt dan in het verleden. De heersende pandemie in 2020 heeft ons doen denken op een andere manier. We hebben geleerd dat het in deze crisisperiode zinloos is langetermijn plannen te maken. Het is meer aangewezen om verschillende scenario’s te overwegen die helpen om te anticiperen op alternatieve potentiële toekomsten, zodat we niet alleen voorbereid zijn op wat we hopen of vrezen, maar ook op wat er werkelijk gebeurt. Wendbaarheid en flexibiliteit helpen ons snel en adaptief te handelen als de omstandigheden veranderen en nieuwe informatie aan het licht komt. Nu is het tijd om na te denken over hoe het hoger onderwijs uit de pandemie zal komen en hoe informatietechnologie kan helpen.

Met het 2020-2021 Educause IT Issues Panel onderzoekt Susan Grajek drie mogelijke scenario’s voor de rol van technologie in het hoger onderwijs na de pandemie: herstellen, evolueren of transformeren.

Bij het overwegen van mogelijke scenario’s die richting zouden kunnen geven aan de herstelplanning van een instelling, werden drie hypothesen voorop gesteld.

  • Hypothese 1: De pandemie begint ergens in 2021 op te lossen. Er komen een of meer  effectieve vaccins wereldwijd beschikbaar. Bestuurders, studenten en andere belanghebbenden kunnen beginnen met het plannen van hun herstelpaden.
  • Hypothese  2: De scenario’s moeten een excellente weergave zijn van mogelijke herstelvisies. De drie scenario’s die we hebben gekozen, zijn erg algemeen en gebaseerd op hoe de visie, cultuur en het business model van een instelling de herstelbenadering kunnen beïnvloeden.
  • Hypoyhese 3: Een enkel scenario zou waarschijnlijk bij heel weinig instellingen passen. Bestuurders zouden bijvoorbeeld het ene scenario kunnen gebruiken om de financiële gezondheid te sturen en een ander scenario om onderwijs en academisch werk te sturen.

Met deze hypothesen als leidraad koos het panel drie scenario’s:

  1. Herstel. We zullen ons concentreren op het uitzoeken wat we moeten doen om terug te gaan naar waar we waren vóór de pandemie.
  2. Evolueer. We zullen ons concentreren op het aanpassen aan het nieuwe normaal.
  3. Transformeren. We zullen ons richten op het herdefiniëren van onze instelling en een actieve rol spelen bij het creëren van een innovatieve toekomst van het hoger onderwijs.

Vervolgens identificeerden de panelleden negentien potentiële Top IT-onderwerpen voor 2021. Er werden drie versies van elk onderwerp gemaakt, één voor elk scenario. Uit deze lijsten werd een top 5 samengesteld voor elk scenario.

Zie: https://www.educause.edu/research-and-publications/research/top-10-it-issues-technologies-and-trends/2021

“Technology strategy is consequential, and can hinder, support or accelerate institutional ambitions. In 2021, higher education leaders will be making some of their most critical decisions ever. Those leaders should be explicit and intentional about how technology will help them restore, evolve, or transform the institution in the post-COVID-19 era.”

Susan Grajek, Vice President, Partnerships, Communities and Research, EDUCAUSE