Lesson Study: effectief en bruikbaar om het leren in je school te stimuleren?

 
Op 12 januari 2019 vond alweer de vierde editie van ‘ResearchED’ Nederland plaats. Op dit congres presenteerden onderzoekers hun resultaten aan leraren. In Didactief dossier vind je artikelen van en over de sprekers. Meer info is te vinden op: https://didactiefonline.nl/artikel/dossier-researched-2019
 
Over LESSON STUDY werd op het congres een lezing gehouden en bij het januari nummer van Didactief is een special toegevoegd over dit onderwerp.
 
In 2017 hebben we reeds een bericht gebracht over Lesson Study en het onderzoek van Dr. Siebrich de Vries van de RU Groningen. 
 
 
Voor de presentatie van S. de Vries op het congres verwijzen we naar: 
 
In volgend artikel vind je een aanzet om in de lerarenopleiding deze methodiek ook te hanteren om de opleiders sterker te professionaliseren voor de competenties van de leraar als onderzoeker.  Zowel opleiders als leraren in opleiding ontwikkelen allerlei kennis en opvattingen over onderwijzen en leren. Lesson Study biedt hen een kader om zich daar bewust van te worden en er in groepsverband over te spreken, om zo in gezamenlijkheid nieuwe praktijkkennis te construeren.
Lesson Study vraagt  een onderzoekende houding. Een begeleider kan uitkomst bieden door een veilige en vertrouwde basis te creëren en de groepsleden door het proces te loodsen. Op deze manier stimuleert de begeleider dat ze een onderzoekende houding aannemen en daadwerkelijk een rijker en dieper begrip ontwikkelen van de onderzoeksvraag die ze hebben geformuleerd.