Computational Thinking

Computational Thinking

Samenvatting uit: http://www.vernieuwenderwijs.nl/computational-thinking-denken-als-een-computer/

Michiel Lucassen schreef heldere artikels over het thema Computational Thinking. Wil je digitale geletterdheid een plaats geven in een nieuw curriculum, dan kunnen zijn teksten je vooruit helpen.

Computational Thinking: een definitie

Volgens wikipedia is Computational Thinking een proces om problemen op te lossen. De term is bedacht door Seymour Papert in 1980 en sluit goed aan op zijn gedachten over maken in het onderwijs. Binnen Computational Thinking worden er 11 verschillende ‘concepten’ onderscheiden. Deze concepten zijn deels gebaseerd op hoe computers werken, maar gaan vooral over het leren denken op een logische manier. Computational Thinking is dus ook niet, zoals vaak gedacht wordt, hetzelfde als programmeren.

De concepten binnen Computational Thinking

De 11 concepten van Computational Thinking kunnen verdeeld worden in 4 groepen, zoals de BBC in de onderstaande afbeelding goed laat zien:

Decompositie (Decomposition):
De eerste groep is ‘decompositie’. Door grote problemen op te delen in kleine stukjes wordt het steeds eenvoudiger om het op te lossen.

Patronen herkennen (Pattern recognition):
Wanneer een probleem ontleed is en opgedeeld is in verschillende stukjes, wordt het tijd om te kijken naar patronen. Door te zoeken naar verschillende onderdelen die op elkaar lijken kan een groot probleem eenvoudiger opgelost worden.

Abstractie (Abstraction):
Deze groep gaat over het filteren van de informatie. Wat is echt belangrijk? Wat raakt de kern van het probleem?

Algoritmes (Algorithms):
De laatste groep gaat over het plan van aanpak: het maken van een algoritme. Door de te volgen stappen uit te werken kan een probleem opgelost worden.

Ruim de misvattingen weg over computational thinking. Immers elke leerling heeft er namelijk iets aan om op een logische manier problemen te leren oplossen.

Zie: https://www.vernieuwenderwijs.nl/computational-thinking-de-drie-grootste-misvattingen/

Meer artikels zijn beschikbaar op de website van Vernieuwenderwijs 

https://www.vernieuwenderwijs.nl/tag/computational-thinking/