Brein en leren

De website vernieuwenderwijs.nl heeft een onderdeel over brein en leren uitgewerkt dat zeer toegankelijke informatie verschaft voor leerlingen, studenten, docenten, ouders en professionals. De website bevat volgende thema’s:

  • leertips
  • leerstrategieën
  • docententips
  • leertheorieën (ter illustratie: zie overzicht van de leertheorieën http://leer.tips/theorieen/

Een selectie lezenswaardige boeken over het brein en leren is eveneens beschikbaar. Aanbevolen is: Weinstein, Y., Sumeracki, M., & Caviglioli, O. (2018). Understanding how we learn: a visual guide. New York, Verenigde Staten: Routledge.

Understanding how we learn: a visual guide, over het brein en leren

http://leer.tips/

In het thema ‘breinfeiten’ wordt ingezoomd op het onderwerp ‘confirmation bias’ of de neiging om meer aandacht te besteden aan informatie die de eigen mening bevestigt. De nieuwsmedia hopen door aandacht te vragen voor ‘facts’ in de debatten de mensen aan te zetten om objectief een oordeel te vormen en polarisatie tegen te gaan. Een illusie? De bias maakt het immers moeilijk om objectief naar een situatie te kijken, en helaas kan het daardoor ook leiden tot onjuiste conclusies of beslissingen. http://leer.tips/tip/we-bevestigen-graag-onze-voorkeur/