Op de schouders van reuzen. Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten

Met een essay in ScienceGuide https://www.scienceguide.nl/2018/12/op-de-schouders-van-reuzen/ maken we kennis met de aankondiging van een boeiende publicatie.

Paul A. Kirschner, Luce Claessens en Steven Raaijmakers (2018), Op de schouders van Reuzen. Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Ten Brink Uitgevers, Meppel, 162 p.
ISBN 978 907 786 6504

https://tenbrinkuitgevers.nl/op-de-schouders-van-reuzen

Wat ging vooraf:

  • Een tijdje geleden vroeg Sanna Järvelä, collega-hoogleraar aan de universiteit van Oulu (Finland) aan Paul Kirschner een lijst op te stellen van tien kernartikelen van reuzen uit de onderwijs- en cognitieve psychologie die alle leden in de vakgroep zouden moeten kennen. Om te zorgen dat de lijst niet te beperkt of gekleurd zou zijn door persoonlijke voorkeuren, werd de vraag ‘in de groep gegooid’ op Twitter en Facebook. Resultaat was een lange lijst boeken en artikelen
  • Daarna begon een route naar het boek. Monique Marreveld, hoofdredacteur van Didactief kwam met het idee om een boek te schrijven waarin circa 25 van die kernartikelen behandeld zouden worden; een boek dat niet alleen gaat over wat er precies onderzocht is en hoe, maar ook over wat leerkrachten er in de klas mee kunnen en hoe zij de kennis uit het onderzoek zelf kunnen toepassen, met verwijzingen naar aanvullend materiaal zoals blogs en video’s.