Inclusief onderwijs heeft nood aan inclusief beleid

In de blog Duurzaam Onderwijs van Kris Van den Branden, professor taalkunde en lerarenopleider aan de KU Leuven, kan je  lezen dat de invoering van inclusief onderwijs maar kan slagen als het opgezet wordt vanuit een inclusief beleid. Een zeer terecht standpunt! Als een goed praktijkvoorbeeld wordt Ontario gegeven. Hoe leraren kunnen opgeleid worden om inclusief onderwijs te hanteren kan duidelijk worden met het artikel van Chris Forlin and Kuen-Fung Sin “In-Service Teacher Training for Inclusion.”

Volgens Kris Van den Branden drijft Inclusief onderwijs  op nobele ambities: alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of beperkingen, krijgen hoogstaand onderwijs in een school naar keuze. Alle kinderen, met of zonder beperkingen, leren niet alleen over diversiteit, maar ervaren die diversiteit op school. Voor alle betrokkenen – leraren, ouders, directies, leerlingen, ondersteuners – is inclusief onderwijs een stevige uitdaging. Daarom kan de invoering van inclusief onderwijs maar slagen als het opgezet wordt vanuit een inclusief beleid: een beleid waarin niet alleen wordt bepaald dat inclusief onderwijs wordt ingevoerd, maar waarin voldoende flankerende beleidsmaatregelen worden genomen die garanderen dat de invoering voor de rechtstreeks betrokkenen een haalbare kaart wordt.

Uit: https://duurzaamonderwijs.com/2018/01/27/inclusief-onderwijs-heeft-nood-aan-inclusief-beleid/

Cruciaal om inclusief onderwijs te realiseren is de effectieve vorming van leraren en een schoolbrede mindset voor inclusief onderwijs. Een goed praktijkvoorbeeld vinden we in Hong Kong.

“As the demand for better training of teachers about the inclusion of students with diverse abilities increases, the question that arises is what constitutes best-practice professional learning for upskilling teachers about inclusive education? While a variety of existing practices ranging from in-school support to system-wide approaches are employed globally, identifying which to use must be grounded in the context and specific needs of individual teachers and schools. This article provides a review of the range of models of whole-school methods, including focusing on teacher competencies, developing school and university links, engaging in collaborative scholarship, and establishing professional learning communities. System support is also examined, as this is critical to effective training. The Hong Kong model is cited as a good example of a collaborative government system/university partnership toward upskilling teachers about inclusive education. ”

Uit: http://education.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-161?rskey=cjQiV0&result=3