Sociale media in de klas: vloek of zegen?

In deze literatuurreview richten de onderzoekers zich op de spanning tussen het didactisch gebruik van sociale media en de verleidelijke afleiding van deze technologie in de klas. Sociale media omvatten internettoepassingen die het tijd- en plaats onafhankelijk uitwisselen en creëren van informatie mogelijk maken en doorlopende interactie en communicatie ondersteunen.

 

 

 

 

https://www.leraar24.nl/gebruik-sociale-media-in-de-klas-leidt-soms-tot-betere-leerresultaten/

Hoe zet je sociale media zinvol in? En waar begin je?

Sociale media kunnen worden gebruikt als leermiddel. Maak ze daarom onderdeel van het
leermiddelenbeleid en de onderwijsvisie.

Mobiliseer voortrekkers in het gebruik van sociale media binnen de school.

Faciliteer de ontwikkeling van kennis en vaardigheden in het team: laat leraren samen met de
voortrekkers in informelegroepjes kennis en vaardigheden ontwikkelen.

Kies sociale media die voor je leerlingen gemakkelijk te gebruiken zijn.

Stel sociale media niet verplicht, maar bied ze aan als optie. Geef leerlingen die ze niet willen
gebruiken een alternatief.

Gebruik sociale media als tool voor samenwerkend leren: laat leerlingen bijvoorbeeld rond een opdracht
die ze moeten uitvoeren informele discussies met elkaar voeren.

Geef leerlingen formatieve feedback over hoe ze sociale media (beter) kunnen gebruiken om
samen te werken en kennis te delen. Zo stimuleer je dat ze reflecteren op het leren via sociale media.

Geef uitleg over veiligheid en privacy wanneer leerlingen persoonlijke informatie delen.