Gert Biesta: ‘De wal keert het schip: velen accepteren de smalle definitie van onderwijskwaliteit niet meer’

Op 11 april hield Gert Biesta een kraakheldere oratie, waarin hij zijn waardering uitsprak aan de schatbewaarders van de pedagogiek in Nederland. Waarin hij een aantal niet-altijd-goed-begrepen noties uit zijn werk rechtzette. Waarin hij opmerkelijk kleur gaf aan zijn bekende drieslag ‘kwalificatie-socialisatie-persoonvorming’.

Uit: http://hetkind.org/2018/04/12/gert-biesta-wal-keert-schip-velen-accepteren-smalle-definitie-onderwijskwaliteit-meer/

http://hetkind.org/wp-content/uploads/2018/04/Tijd-voor-pedagogiek-oratie-Gert-Biesta.pdf

 

Volgens Biesta zijn vele opleidingen pedagogiek toch meer een soort toegepaste ontwikkelingspsychologie, waarbij het gaat om zoiets als ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’. Voor een groot deel is het pedagogisch denken door dergelijke psychologiserende taal overgenomen. In het onderwijs zelf ziet hij heel veel goede bedoelingen, maar tegelijk ook weinig verbinding met een pedagogische manier van spreken, denken, handelen.

De tendens om de continentale pedagogiek weg te zetten als niet-wetenschappelijk gaat tenminste terug tot de jaren ’60 en de kritiek op Langeveld en de Utrechtse School, laat Bas Levering prachtig zien in zijn hoofdstuk over Langeveld in het boek Vier grondleggers van de pedagogiek. Dit boek is het derde deel van een meerdelige reeks over pioniers van de academische psychologie, pedagogiek en onderwijskunde (samengevat de gedragswetenschappen) in Nederland – een initiatief van het Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG). De reeks wil informatie over die grondleggers op een toegankelijke wijze aanbieden aan hedendaagse beoefenaars van deze wetenschappen én aan een breder historisch-wetenschappelijk geïnteresseerd publiek.

 

In dit deel staan de biografische schetsen centraal van vier grondleggers van de pedagogische wetenschappen: Philipp Kohnstamm (Universiteit van Amsterdam), Martien Langeveld (Universiteit Utrecht), Willy Stellwag (Universiteit van Amsterdam) en Stephan Strasser (Katholieke Universiteit Nijmegen).

https://historiek.net/vier-pioniers-van-de-pedagogiek/49844/

Vier grondleggers van de pedagogiek: Ph.A. Kohnstamm, M.J. Langeveld,  S. Strasser, H.W.F. Stellwag.   Prometheus / Bert Bakker, 2014.

Ook een boeiend interview met prof. J.D. Imelman in volgende video: https://vimeo.com/211328857