Heeft de onderwijskwaliteit een positieve invloed op de leerresultaten in het kleuteronderwijs?

De Education Endowment Foundation in het Verenigd Koninkrijk heeft een evaluatie gepubliceerd van een programma dat voorschoolse leerkrachten opleidt om de taalcompetenties van kleuters te verbeteren. De gebruikte leermiddelen om taal in de kleuterjaren te verbeteren (URLEY) werden geselecteerd op basis van bewezen kwaliteiten en ingezet voor de navorming van leraren in het kleuteronderwijs. Het programma beoogde om de kennis van leerkrachten te verbeteren over hoe kinderen mondelinge taalvaardigheden leren en ontwikkelen, en hoe ze dat leren kunnen ondersteunen door middel van ‘evidence-based practice’. Leraren nemen vijf dagen deel aan workshops over professionele ontwikkeling, waarin ze kennis maken met evidence-based leerprincipes en onderzoekstools om hun onderwijspraktijk te evalueren en te verfijnen. In het bijzonder leren leraren om met behulp van Environment Rating Scales (ERS) -onderzoek-gevalideerde observatie- en beoordelingsschalen te gebruiken waarvan bekend is dat ze aspecten van de ontwikkeling van kinderen voorspellen, met hogere scores die verband houden met verhoogde wiskunde en talige competenties. Leraren keken naar video’s van effectieve praktijken en werden begeleid om de taalprincipes en ERS te gebruiken en deze om te zetten in hun taalondersteunende klaspraktijk.

Bijna 2.000 kinderen van 120 scholen uit de West Midlands, Liverpool en Manchester namen van oktober 2016 tot juli 2018 deel aan het onderzoek. Het programma werd geëvalueerd met behulp van een ‘randomized controlled trial’, waarbij de impact van het URLEY-programma op de taalontwikkeling van kinderen over een periode van twee jaar werd getest, vergeleken met de scholen uit de controlegroep.

Uit de resultaten van de test bleek dat kinderen in scholen die URLEY kregen geen extra vooruitgang boekten in taalontwikkeling vergeleken met kinderen in de controlegroep, gemeten aan de hand van een samengestelde taalscore (effectgrootte = -0,08). Het programma had echter wel een positief effect op de onderwijskwaliteit (gemeten door ERS), met effectgroottes in het bereik van +0,5 tot +0,7.

Het rapport is te downloaden: https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Projects/Evaluation_Reports/URLEY_Report.pdf

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door  Educational Endowment Foundation en uitgevoerd door The Behavioural Insights Team.

Hazel Wright, Dan Carr, Juliane Wiese, Lucy Stokes, Johnny Runge, Richard Dorsett, Jessica Heal, Jake Anders, Evaluation Report URLEY, February 2020.