Geïntegreerd gebruik van ICT in supervisie methodieken

Recent onderzoek toont aan dat nieuwe vormen van supervisie met gebruik van sociale media succesvol zijn door communities te creëren en samenwerking via digitale leeromgevingen te intensifiëren. Studenten en supervisoren gebruiken e-mail, GSM, Skype, Dropbox en sociale media zoals Twitter. Studenten geven aan dat hun supervisoren competent zijn in het gebruik van ICT en initiatieven nemen om nieuwe technologieën te initiëren. Duidelijk is de nood aan meer geïntegreerd gebruik van ICT in supervisie methodieken.
Uit: Dorit Maor and Janice Kay Currie, The use of technology in postgraduate supervision pedagogy in two Australian universities. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2017.

https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-017-0046-1