Begeleidingsprogramma’s voor startende leraren zijn een onderdeel van een strategisch personeelsbeleid.

Een geslaagd praktijkvoorbeeld van achttien Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs die gezamenlijk gewerkt hebben aan de ontwikkeling van driejarige begeleidingsprogramma’s voor startende leraren. Coaches, schoolleiders en stafmedewerkers op het terrein van personeel en organisatie vanuit de verschillende scholen ontwikkelden en implementeerden deze begeleidingsprogramma’s en begeleidingsinstrumenten. Daarbij ging het niet alleen om het verlichten van de eerste stappen in het beroep door middel van coaching en werkdrukverlaging, maar ook om het stimuleren van professionele ontwikkeling.

http://www.voion.nl/publicaties/slotpublicatie-begeleiding-startende-leraren-amsterdam

http://www.voion.nl/downloads/298350bc-9b8c-413b-838e-f8beb6d785a4