Professional Development Schools

PDS als “renewal” voor lerarenopleidingen, scholen en pedagogische begeleidingsdiensten.

Lerarenopleidingen en het leerplichtonderwijs voor 2020 een nieuw élan geven kan slechts slagen binnen een globale visie op het lerarenberoep. Het paradigma “Professional Development Schools” zou voor deze noodzakelijke “renewal” in overweging moeten genomen worden.

http://napds.org/journal/sup-2016-themed/

https://ed.psu.edu/pds/elementary/general-information/what-is-a-professional-development-school