Core Knowledge Foundation

Knowledge-based schooling opens doors to enabling knowledge, which in turn opens doors to productive and responsible citizenship.

Recente bevindingen in het Vlaamse onderwijs gaan over het welbevinden van Vlaamse leerlingen dat redelijk goed is, maar de ambitie om goed te presteren ligt relatief laag. Volgens Unicef is Vlaanderen wereldkampioen in sociale ongelijkheid op school. Wij zijn het land met de grootste kloof tussen de zwakste en de sterkste presteerders op school. Deze kloof wordt te vaak verklaard door de sociale afkomst. Het is dan ook verfrissend om de benadering van van E.D. Hirsch jr. te leren kennen met zijn publicatie Why knowledge matters (2016). Hij is de grondlegger van de Core Knowledge Foundation. Zijn stelling is: “Only a well-rounded, knowledge-specific curriculum can impart needed knowledge to all children and overcome inequality of opportunity.”

https://www.coreknowledge.org/

http://www.aft.org/ae/winter2016-2017/hirsch