De Brusselse jeugd: tussen diversiteit en kwetsbaarheid

Deze synthesenota van BRUSSELS STUDIES, voorgesteld als een thematische nota, strekt ertoe een portret te maken van zowel de Nederlandstalige als Franstalige Brusselse jongeren van 12 tot 25 jaar aan de hand van een groot aantal diverse gegevens en wetenschappelijke werken die sinds 2005 zijn gepubliceerd. De complexe situatie op het vlak van de instellingen en het gebruik van de talen, die zowel de Brusselse context als de onderzoeken kenmerkt, vereist een dergelijke synthese. Dit overzicht van de kennis over de Brusselse jongeren vestigt de aandacht op hun buitengewone diversiteit en grote kwetsbaarheid, alsook op het werk dat nog moet worden uitgevoerd om de lacunes weg te werken en de beschikbare gegevens voor de actoren te velde te verbeteren.

http://brussels.revues.org/1344