“Dat de hersenen van jongens achterlopen is een neuromythe”

ScienceGuide van 20-01-2020 brengt een interview met neurowetenschapper Lara Wierenga (Universiteit Leiden) over haar onderzoek naar verschillen in de hersenontwikkeling van jongens en meisjes.

Samenvatting uit: https://www.scienceguide.nl/2020/01/dat-de-hersenen-van-jongens-achterlopen-is-een-neuromythe/

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/02/dat-jongens-achterlopen-in-hersenontwikkeling-is-een-mythe

Jongens halen lagere cijfers op school dan meisjes, en ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme worden vaker bij jongens gediagnosticeerd. Zowel in wetenschappelijke literatuur als in de klas wordt dit doorgaans verklaard door verschillen in de hersenen. Met name tijdens de adolescentie zou de hersenontwikkeling bij jongens heel anders verlopen dan bij meisjes. “Een neuromythe” volgens Wierenga. Na een grondige vergelijking is Wierenga er niet van overtuigd dat de verschillen in schoolprestaties worden veroorzaakt door verschillen in hersenontwikkeling, maar dat de omgeving een grotere rol speelt dan vaak wordt gedacht. Natuurlijk hebben de verschillende sekschromosomen invloed op het brein, en hormonen ook, maar de rol van de omgeving op gedrag wordt onderschat. Terwijl de biologie doorgaans wordt overschat.

Jongens verschillen onderling meer dan ze van meisjes verschillen. De onderlinge verschillen zijn gigantisch en die worden vaak genegeerd, want meestal kijken onderzoekers naar grote-groepsgemiddelden. Die groepsgemiddelden zijn immers de snelste manier om jongens met meisjes te vergelijken.

https://www.bnr.nl/player/audio/10116709/10377087

Wierenga, L.M.; Sexton, J.A.; Laake, P.; Giedd, J.N.; Tamnes, C.K. (2018) A key characteristic of sex differences in the developing brain: Greater variability in brain structure of boys than girls. Cerebral Cortex, vol 28(8), 2741-2751.

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/70291