Onderwijs en onderzoek verbinden met behulp van ‘Platform Samen Onderzoeken’

Uit: NRO Nieuwsbrief, februari 2020

Volgens Jelle Kaldewaij, directeur NRO, is voor de ontwikkeling van het onderwijs  de combinatie van praktijk- en wetenschappelijke kennis onmisbaar. Om ‘evidence-informed’ werken in de school te optimaliseren, is het essentieel dat de praktijk van onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek duurzaam met elkaar in verbinding staan. Scholen, schoolbesturen, universiteiten en hogescholen werken op tal van plekken samen om met kennis en wetenschappelijk onderzoek het onderwijs “evidence informed” te verbeteren. Het NRO en de PO-Raad ondersteunen deze samenwerkingsinitiatieven met het nieuwe online Platform ‘Samen Onderzoeken’.

https://www.nro.nl/onderwijs-en-onderzoek-verbinden-mbv-platform-samen-onderzoeken/?utm_source=nieuwsbriefjan20&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nieuwsbriefjan20

Het nieuw opgerichte Platform Samen Onderzoeken bevat een uitgebreide kennisbank, deelt good practices rondom het opzetten en uitvoeren van gezamenlijk onderzoek, en stimuleert kennisdeling en professionele ontwikkeling. Samenwerkingsrelaties stellen hun opbrengsten beschikbaar op een persoonlijke profielpagina.

https://www.platformsamenonderzoeken.nl/

In de kennisbank vindt u praktijkvoorbeelden, instrumenten, filmpjes, podcasts en relevante publicaties over ‘Samen Onderzoeken’.

Een voorbeeld uit de rubriek ‘Publicaties en links’ over het onderwerp ‘De leraar-onderzoeker’.

www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/drieluik

Teksten kunnen gedownload worden en de literatuurverwijzingen bevatten eveneens links naar toegankelijke literatuur over het onderwerp. In volgend boek vind je  tips en instrumenten hoe je de onderzoekende houding van leraren in de school kunt bevorderen.

Van den Bergh, L., & Ros, A. (2017). TIB-tool: Beter onderwijs? Zoek het uit! Acht aanraders. Dordrecht: Instondo.

https://www.instondo.nl/assets/TIBtools/19-Beter-onderwijs/00f922b163/Inhoud-en-hfdst-1-Goed-onderwijs-Zoek-het-uit.pdf