Augmented reality in het onderwijs

“By 2025, two billion of the global population is going to be made up by the youngest generation:

Generation Alpha, also known as the iGeneration.

Generation Alpha are children born between 2010 and 2025.

This is the first generation entirely born in the 21st century. These children are considered to be the most technological-infused demographic up to date.”

Zie: https://interestingengineering.com/augmented-reality-the-future-of-education

Augmented reality is een technologie waarmee je de fysieke wereld kunt uitbreiden met virtuele elementen. Denk aan apps om bloemen en vogels in de natuur te herkennen of aan QR-codes. Zoals alle technologie heeft augmented reality op zichzelf geen effect op het leren. Het gaat erom hoe deze als hulpmiddel ontworpen, geïmplementeerd en geïntegreerd is in leersituaties.

Uit: https://www.kennisrotonde.nl/wat-werkt-er-nu-echt-handreikingen

https://www.kennisrotonde.nl/sites/kennisrotonde/files/media-files/Leeropbrengsten%20van%20augmented%20reality.pdf

“Augmented reality wordt in het Nederlands ook wel vertaald als toegevoegde realiteit. Er is sprake van AR als er digitaal een extra laag informatie over de werkelijkheid wordt gelegd. Dit kan door beelden op brillenglazen te projecteren, maar vaak wordt AR gewoon op een scherm getoond. Dit kan bijvoorbeeld op een smartphone of op een beeldscherm/een televisie. Misschien wel de bekendste vorm van AR wordt gebruikt tijdens uitzendingen van voetbalwedstrijden. Hier wordt bijvoorbeeld met lijnen in beeld gebracht of een speler buitenspel stond of niet. Dit is een van de eerste toepassingen van AR die we nu al regelmatig terugzien.

Augmented reality onderscheidt zich op een belangrijk punt van virtual reality (VR). Bij VR wordt de gebruiker volledig afgesloten van de werkelijkheid en krijgt de kijker een digitale werkelijkheid voorgeschoteld. Bij AR is het juist de bedoeling dat je de echte wereld wel blijft zien, maar dat via technologie extra informatie wordt toegevoegd. “

Uit: https://www.nu.nl/tech-achtergrond/6016372/wat-is-augmented-reality-en-waar-blijven-de-betaalbare-ar-brillen.html

https://www.mediawijsheid.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-het-verschil-tussen-virtual-reality-vr-en-augmented-reality-ar/

http://www.onderwijstools.be/tag/ar/

http://www.videoinonderwijs.be/vrar.html

Als de technologie technisch, didactisch en inhoudelijk goed wordt ingepast in het leerproces, kan augmented reality het leren bevorderen en vergemakkelijken. Lerenden onthouden en begrijpen kennis eenvoudiger, eerder en beter dan wanneer ze met een gewoon boek werken. Ook kunnen ze met augmented reality-toepassingen handelingen aanleren. Wereldwijd wordt AR als een technologische innovatie beschouwd die de komende jaren zal domineren en dit in alle domeinen van de samenleving. Zoals elke innovatie heeft AR voor- als nadelen.

Zie: Augmented Reality in Education: The Hottest EdTech Trend and How to Apply It to Your Business (August 2020). https://easternpeak.com/blog/augmented-reality-in-education-the-hottest-edtech-trend-and-how-to-apply-it-to-your-business/

KlasCement biedt tal van voorbeelden over toepassingen in het onderwijs. Zie: https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=Augmented%20Reality

Een knap voorbeeld is uitgewerkt door de Thomas More hogeschool (lerarenopleiding lager onderwijs campus Turnhout) voor het vakgebied wereldoriëntatie in het lager onderwijs: https://vrarinhetlageronderwijs.weebly.com/