26 Critical Thinking Tools Aligned With Bloom’s Taxonomy

Samenvatting uit: https://wabisabistore.com/blogs/critical-thinking/26-critical-thinking-tools-blooms-taxonomy

Leren omvat een reeks specifieke taken, soms in volgorde, maar meestal niet. De categorieën van authentiek leren zijn opgenomen in Bloom’s Taxonomie en ‘online tech tools’ kunnen de huidige digitale leerlingen/studenten helpen om samen door de categorieën te navigeren. Bloom’s Digital Taxonomy schetst de vaardigheden van kritisch denken door de bril van de digitale generatie leerlingen/studenten.

De niveaus van deze taxonomie zijn:

– Kennis (Herinneren)

– Begrip

– Toepassing

– Analyse

– Evalueren

– Creëren

De uitdaging is om van het traditionele gebruik van de taxonomie naar de beste digitale praktijken te gaan, dat wil zeggen, als Global Digital Learner. We geven een overzicht van de categorieën van de digitale taxonomie en bekijken vervolgens de kritische denkhulpmiddelen of tools waarmee leerlingen uit het digitale tijdperk hun bekwaamheden kunnen ontwikkelen.

Meer toelichting over de Taxonomie van B.S. Bloom https://canonvanhetleren.overmanagement.net/wp-content/uploads/sites/6/2015/04/Taxonomie_Canon.pdf

  1. Kritische denktools die de leerlingen helpen om te herinneren

Herinneren is: Herkennen, inventariseren, beschrijven,  identificeren, terugvinden, benoemen, lokaliseren/vinden

In de digitale wereld ziet dit er zo uit: Bullet-Pointing, Highlighting, Bookmarking, Social Networking, Social Bookmarking, Favouriting/Local Bookmarking, Searching, Googling

Tools om deze vaardigheden te proberen: YouTube en andere “flipped learning” videosites die leerkrachten in staat stellen om hun lezingen online te maken en te plaatsen zijn geweldige manieren om leerlingen te bereiken wanneer ze zich het meest comfortabel voelen en wanneer ze tijd hebben. Met de vaardigheden om te onthouden, die voor de les worden geoefend, is uw onderwijstijd met leerlingen gereserveerd voor hogere cognitieve vaardigheden. Zie: http://www.edutopia.org/blog/flipped-learning-lets-talk-tech-jon-bergmann

Elke tool die u kan helpen bij het maken van ‘flipped lectures’ hoort in deze lijst thuis. Er is

  1. Kritische denktools die de leerlingen helpen begrijpen, inzicht verwerven

Begrijpen is: Interpreteren, Toelichten met een voorbeeld, Samenvatten, Concluderen, Omschrijven, Classificeren, Vergelijken,  Uitleggen.

In de digitale wereld ziet dit er zo uit: Geavanceerde zoekopdrachten, Booleaanse zoekopdrachten, Blog Journalling, Tweeting, Categoriseren en Tagging, Commentaar geven, Annoteren, Abonneren, Aanmelden

Tools om deze vaardigheden te proberen:  Mindmaple http://www.mindmaple.com/ 

en MindNode http://mindnode.com/ behoren tot de beste mind mapping tools op het web. Als u meer wilt ontdekken, bekijk dan dit artikel over Lifehacker http://lifehacker.com/five-best-mind-mapping-tools-476534555 voor hun visie op de beste 5 tools voor het maken van mindmaps.

Leerlingen kunnen ook antwoorden op hun vragen krijgen door gebruik te maken van eenvoudige hulpmiddelen zoals forums of door het voeren van Skype-interviews.

  1. Kritische denktools die leerlingen helpen om toepassingen te maken

Toepassen is: implementeren, uitvoeren, gebruiken, uitvoeren, doen

In de digitale wereld ziet dit er als volgt uit: Running, Loading, Playing, Operating, Hacking, Uploading, Sharing, Editing, Wiki Editing

Tools om te proberen: Website/blogging tools zoals Weebly http://www.weebly.com/ en Edublogs http://edublogs.org/  zijn de middelen die je nodig hebt om dit te doen. Andere tools helpen bij het plannen van acties voor een toepassing. Gantt-diagrammen http://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart  kunnen u een idee geven van een tijdlijn voor progressie en voltooiing. Meer info op Smartsheet http://www.smartsheet.com/gantt-chart-software

Misschien wilt u ook wel eens toepassingen leren kennen om taken te beheren. Voor dit soort processen kunnen geweldige tools zoals Basecamp https://basecamp.com/ en Asana  https://asana.com/product u helpen om de klus te klaren.

  1. Kritische denktools die leerlingen helpen analyseren

Analyseren is: Vergelijken, organiseren, deconstrueren, toeschrijven, schetsen, structureren, integreren

In de digitale wereld ziet dit er als volgt uit: Mashing, Linking, Reverse-Engineering, Cracking, Mind-Mapping, Validating, Calculating

Tools om te proberen: De tools voor ‘toepassen’ zijn dezelfde als voor analyseren.

  1. Kritische denktools die leerlingen helpen bij het evalueren

Evalueren is: Controleren, hypothesen opstellen, experimenteren, beoordelen, testen, detecteren, controleren

In de digitale wereld ziet dit er zo uit: Blog/Vlog , Commenting, Reviewing, Posting, Moderating, Networking, Reflecting, , Alpha/Beta testing.

Tools om te proberen: Het belangrijkste verschil tussen analyseren en evalueren is samenwerking. Wat nuttig is, is om uw product te gebruiken en open te stellen voor kritiek en beta testing.

Voor het evalueren van informatie zijn tools zoals Snopes http://www.snopes.com/info/whatsnew.asp en FactCheck.org http://www.factcheck.org/ de moeite waard om naar te kijken. Denk er bij het gebruik van deze tools aan om voor verschillende nieuwsbronnen en informatiebronnen een “balance check” te doen betreffende de achterliggende opvattingen.

  1. Kritische denktools die leerlingen helpen bij het creëren

Creëren is: Ontwerpen, construeren, plannen,  produceren, uitvinden, bedenken, maken, bouwen

In de digitale wereld ziet dit er als volgt uit: Programming, filming, animating, blogging, video blogging, mixing, remixing, wiki-ing, publishing, videocasting, podcasting, regie/productie.

Tools om te proberen: Leerlingen kunnen digitale portfolio’s bouwen met behulp van Google Sites https://sites.google.com/a/globaldigitalcitizen.org?pli=1  , Evernote https://evernote.com/  en VoiceThread https://voicethread.com/ . Als ze van podcasting houden, kan u ze introduceren op Audacity http://audacity.sourceforge.net/  of Podbean  http://www.podbean.com/ .

Blogging-tools zijn onder andere de tools die genoemd worden in de categorie ‘toepassen’ , samen met Wix http://www.wix.com/ , WordPress https://wordpress.com/ en Ghost https://ghost.org/ . Videotools zijn bijvoorbeeld Jahshaka http://www.jahshaka.com/ , WeVideo https://www.wevideo.com/  of Magisto http://www.magisto.com/  .