Website Curriculumontwikkeling in het hoger onderwijs

De website Curriculumontwikkeling in het hoger onderwijs biedt zeer toegankelijke informatie over Curriculumontwikkeling en is ontstaan uit een literatuurstudie in het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs van Zuyd Hogeschool.

Het onderzoek wordt op een populair-wetenschappelijke wijze gepresenteerd. Wetenschappelijke kennis wordt gekoppeld aan praktische inzichten en hulpmiddelen voor curriculum-ontwikkeling. De website is gericht op medewerkers van Zuyd Hogelschool, maar kan ook nuttig zijn voor anderen in het hoger onderwijs.

https://www.zuyd.nl/binaries/content/assets/zuyd/onderzoek/rapporten–presentaties/prof-vh-onderwijs—teksten-website-curriculumontwikkeling-voor-dummies.pdf

Een curriculum – ook wel leerplan genoemd – is bedoeld voor het behalen van bepaalde kwalificaties. Dat vereist afspraken over welke competenties daarvoor nodig zijn, aan welke kwaliteitseisen die moeten voldoen en hoe dat zou moeten gebeuren.

Het gaat bij curriculumontwikkeling om veel. Standaard wordt er bij de opbouw en verbetering van een curriculum onderscheid gemaakt naar een visie, doelen, inhoud, activiteiten, rollen, bronnen, groepering, omgeving, tijd en toetsen. (Spinnenweb Van den Akker). Het gaat bij curriculumontwikkeling om vragen als wat, hoe en door wie moet er worden geleerd.

Spinnenweb Van den Akker

Veel onderzoek naar curriculumontwikkeling in het hoger onderwijs vindt zijn weg naar de praktijk niet. ‘Curriculumontwikkeling voor Dummies’ maakt deze lastig toegankelijke materie bereikbaar. Onderzoeksliteratuur geeft ideeën en bruikbare richtlijnen voor curriculumontwikkeling. Deze ideeën en richtlijnen zijn geordend in thema’s volgens een model van Geraldine O’Neill, Curriculum design in higher education: theory to practice, (2015).

Ook interessant is de website van SLO met een toolkit ter ondersteuning bij het doordenken van vraagstukken over het curriculum op micro-niveau (klas) en meso-niveau (school). De toolkit is geordend naar de draden van het curriculaire spinnenweb.

http://curriculumontwerp.slo.nl/