Wat na de wetenschapsweek ?

Kinderen zijn van nature wetenschappers. Hun spontane nieuwsgierigheid voor alles wat om hen heen gebeurt is een bron om wetenschappen te onderwijzen. Met de website www.kleutersopverkenning.be ondersteunt de Arteveldehogeschool leraren om ook na de wetenschapsweek voor diverse thema’s met kleuters op verkenning te gaan.

Om STEM niet te reduceren tot een methodiek met leuke spelletjes is bij leraren passie en wetenschappelijke kennis noodzakelijk om ook bij kinderen deze passie voor wetenschappen te laten ontwikkelen. Dit is de achillespees in het wetenschapsonderwijs. Vermoedelijk zijn de onderzoeksbevindingen van H. Gerde (2017) ten dele ook geldig voor onze leraren.

Kan de lerarenopleiding kleuteronderwijs deze noodzakelijke basis voor wetenschappen nog meegeven aan haar studenten die doorgaans weinig doorstromen uit studierichtingen in het secundair onderwijs met veel aandacht voor STEM? Is co-teaching en coaching van onze leraren kleuteronderwijs voor STEM hier niet aangewezen als professionalisering?

Hope K. Gerde, Steven J. Pierce, Kyungsook Lee & Laurie A. Van Egeren, Early Childhood Educators’ Self-Efficacy in Science, Math, and Literacy Instruction and Science Practice in the Classroom.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10409289.2017.1360127

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170926105442.htm

Kleuters en wetenschappen

Research Findings: Quality early science education is important for addressing the low science achievement, compared to international peers, of elementary students in the United States. Teachers’ beliefs about their skills in a content area, that is, their content self-efficacy is important because it has implications for teaching practice and child outcomes. However, little is known about how teachers’ self-efficacy for literacy, math and science compare and how domain-specific self-efficacy relates to teachers’ practice in the area of science. Analysis of survey and observation data from 67 Head Start classrooms across eight programs indicated that domain-specific self-efficacy was highest for literacy, significantly lower for science, and lowest for math. Classrooms varied, but in general, engaged in literacy far more than science, contained a modest amount of science materials, and their instructional support of science was low. Importantly, self-efficacy for science, but not literacy or math, related to teachers frequency of engaging children in science instruction. Teachers’ education and experience did not predict self-efficacy for science. Practice or Policy: To enhance the science opportunities provided in early childhood classrooms, pre-service and in-service education programs should provide teachers with content and practices for science rather than focusing exclusively on literacy.