Virtual Classrooms: A Vision of the Future of Teacher Training

In tal van beroepsopleidingen zoals in de luchtvaart, de  medische sector, het leger, …  worden simulatoren ingeschakeld als een efficiënte, veilige en goedkope methode om beroepsvaardigheden aan te leren. Reeds een tiental jaar zijn ook in het onderwijs multimedia applicaties ontwikkeld die de simulator en de virtuele klas als methodiek voor opleiding van leraren beogen. Ze kunnen voorzien in een betere voorbereiding op stages maar vervangen de ‘real life’ context niet. Enkele voorbeelden die zeker aandacht verdienen:

https://edtechmagazine.com/k12/article/2016/03/virtual-classrooms-vision-future-training-teachers

https://www.researchgate.net/publication/220497415_simSchool_an_online_dynamic_simulator_for_enhancing_teacher_preparation