Toelatingstoetsen zorgen niet voor betere leraar

In Nederland is het plan om betere studenten naar de lerarenopleiding basisonderwijs te krijgen mislukt. Met taal-, reken- en toelatingstoetsen zou het niveau van de eerstejaars verbeteren, was de gedachte. Het aantal eerstejaars halveerde wel, van 11.366 in 2006 tot 5.496 in 2015, maar dat leverde geen betere studenten op. https://www.trouw.nl/samenleving/toelatingstoetsen-zorgen-niet-voor-betere-leraar~a232be39/

De volledige bundel ‘Onderwijs aan het werk – 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs.’  bevat bijdragen van vele deskundigen en brengt een kritische reflectie van uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt en dat op basis van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Van kinderopvang tot universiteit. Van leraarschap en beroepsprestige tot schoolleiderschap van de toekomst en leerwinst voor kinderen. En vele thema’s daartussen. Zo is bijvoorbeeld een analyse gemaakt van ‘25 jaar lerarenbeleid’ die illustreert dat instroombevorderende maatregelen voor extra personeel moeilijk in balans komen met de toegenomen druk op het onderwijs om kwalitatief hoogwaardig personeel te garanderen.

https://www.caop.nl/actueel/nieuwsberichten/artikel/artikel/onderwijs-aan-het-werk-2018-publicatie-over-de-uitdagingen-op-de-onderwijsarbeidsmarkt/

In Vlaanderen werd gekozen om de ‘instaptoetsen’ verplicht te maken maar niet bindend voor de toelating tot de opleiding. Onderzoeksresultaten zijn jammer genoeg niet bekend. In het digitale tijdperk zou men verwachten dat de resultaten sneller beschikbaar zijn en beleidsmaatregelen daarop volgen.

Wellicht kan de selectie bij de start van de opleiding een hefboom zijn tot betere leraren, maar ook de opleiding kan beter ! Uit onderzoek in o.a. het Verenigd Koninkrijk is het overduidelijk dat een betere instroom van veel meer factoren afhankelijk is.  https://www.interactum.be/web/diagnostic-analysis-of-the-effect-of-retention-and-turnover-on-the-teaching-workforce/

Zo kan informatie over de tevredenheid van de huidige beroepsbeoefenaars een factor zijn om het beroepsbeeld aantrekkelijk te maken voor kandidaat-leraren.

Uit: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180601_03541400