‘Resilience’ – Maak leraren in opleiding veerkrachtig voor hun toekomstige onderwijsloopbaan

Terwijl reguliere studenten tijdens hun studies al vaak stress ervaren, geldt dit voor leraren-in-opleiding nog meer; die moeten namelijk al tijdens hun studietijd professionals zijn. Deze ervaringen tijdens stages zijn medebepalend of ze na het afstuderen kiezen voor een loopbaan in het onderwijs of na korte tijd uitstromen. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) denken dat leraren-in-opleiding beter kunnen voorbereid worden voor hun beroep door hen meer vaardigheden rondom veerkracht aan te leren. Uit: https://www.scienceguide.nl/2021/01/maak-beginnende-leraren-veerkrachtig-om-uitstroom-te-beperken/

Info over het project: Life is tough but so are you. https://thrive.gmw.rug.nl/project-1/

https://www.researchgate.net/publication/343611468_Staying_BRiTE_in_the_Dutch_Teacher_Education_Context

Fokkens-Bruinsma, M., Gemmink, M., & Rooij, van, E. (2021). Staying BRiTE in the Dutch teacher education context. In C. F. Mansfeld (Ed.), Cultivating Teacher Resilience: International Approaches, Applications and Impact (pp. 143-158). Springer. https://doi.org/(…)/978-981-15-5963-1_9

Preservice teachers face the complex challenge of balancing the requirements of teacher education programmes and schools and developing a professional identity as a teacher. Developing the knowledge and skills to manage working as a teacher is important to prevent emotional exhaustion during teacher education and later in the teaching career. Therefore, it is important to begin building resilience during the teacher education programme.

Over het verhogen van de veerkracht van leerlingen is reeds behoorlijk wat gepubliceerd en het is verwonderlijk dat dit onderwerp nu wordt opgenomen voor leraren in opleiding. Je zou toch verwachten dat deze toekomstige leraren best wel moeten weten hoe ze veerkracht aanbrengen bij hun leerlingen en dus eerst bij zichzelf beginnen.

https://www.klasse.be/47544/veerkracht-leerling-verhogen-8-oefeningen/

Een terechte opmerking hierover van Bryan Harris in https://inservice.ascd.org/ten-tips-for-building-teacher-resiliency/

As educators, our mission is to take care of students. Our job is to help ensure their success and see to it that they develop the skills, attitudes, and knowledge necessary to lead happy and productive lives. However, sometimes we forget to put the same energy and passion into taking care of ourselves.

 Verhoging van veerkracht, verlaging van uitstroom, verhoging beroepssatisfactie 

Het verhogen van de veerkracht van leraren-in-opleiding zou kunnen helpen in het terugdringen van de uitstroom van beginnende leraren, concluderen de onderzoekers uit de theorie. Daarbij beschouwen ze een veerkrachtige leraar als iemand die zich weet aan te passen, en op professioneel vlak voortdurend toewijding en groei laat zien onder uitdagende omstandigheden.  Deze attitudes zijn ten dele de basis voor beroepssatisfactie. De schoolcultuur en het schoolteam leveren minstens een even grote bijdrage tot een goed functionerende leraar.

In Australië werd een trainingsprogramma ontwikkeld door een team lerarenopleiders dat aansluit bij de beroepsstandaard voor leraren. Het doel van dit programma is om pre-service leraren te helpen bij het opbouwen van hun bewustzijn van de vaardigheden en praktijken die de veerkracht in hun onderwijscarrière zullen helpen bevorderen. Het programma bevat 5 online interactieve leermodules gericht op het opbouwen van veerkracht, relaties, welzijn, initiatief nemen en emoties. Tijdens elke module kunnen deelnemers zelfquizzen maken, leren over vaardigheden en strategieën, video’s bekijken, vaardigheden toepassen op realistische situaties, leren wat experts in het veld hebben gevonden en hun eigen persoonlijke toolkit bouwen.

Zie: https://www.brite.edu.au/about-the-program

  • Veerkracht opbouwen: wat is veerkracht en waarom is het belangrijk voor leerkrachten?
  • Relaties: relaties opbouwen en onderhouden
  • Welzijn: zelfzorg, motivatie en het evenwicht tussen werk en privéleven
  • Initiatief nemen: bouwen aan een veerkrachtig klaslokaal, reflectie en doorlopend leren
  • Emoties: emotioneel bewustzijn, management en optimisme

Het programma voorziet ook in implementatie aanbevelingen om BRITE in de lerarenopleidingen te gebruiken. https://www.brite.edu.au/Media/Default/Instructions/BRiTE%20Implementation%20Guidelines%202015.pdf

Voor elke module is een ‘Quick Reference Guide’ voorhanden. https://www.brite.edu.au/Media/Default/Instructions/Brite%20Quick%20Reference%20Guide.pdf

Bibliografie ivm Brite: https://www.brite.edu.au/annotated-bibliography-of-teacher-resilience

Omdat zowel de leraren-in-opleiding als de lerarenopleiders in Nederland het zonder specifieke handleiding voor onderwijs in veerkracht moeten doen, testen de onderzoekers van de RUG middels een pilot in hoeverre het eerdergenoemde BRiTE-framework kan worden gebruikt bij Nederlandse lerarenopleidingen. De pilot, die is begonnen in september 2019 en loopt tot april 2022 (NRO project), wordt als blended learning–methode gedraaid op de Katholieke Pabo Zwolle en de lerarenopleidingen van de RUG. Middels het lopende onderzoek en de uitkomsten daarvan hopen de onderzoekers, door onderwijs in veerkracht te integreren in lesprogramma’s, bij te dragen aan de veerkrachtigheid van leraren-in-opleiding en beginnende leraren.

Het onderwerp ‘resilience’ is reeds lang een topic in het onderzoek over het leraarschap en de lerarenopleiding.

Zie: Mansfield, C. F., Beltman, S., Weatherby-Fell, N., & Broadley, T. (2016). Classroom ready? Building resilience in teacher education. In R. Brandenberg, S. McDonough, J. Burke, & S. White (Eds.), Teacher Education: Innovation, intervention and impact (pp. 211-229). Singapore: Springer.

https://www.researchgate.net/publication/304010563_Classroom_Ready_Building_Resilience_in_Teacher_Education

Mansfield, Caroline F. (2021) ,Cultivating Teacher Resilience. International Approaches, Applications and Impact. Singapore: Springer, 307 p. This open access book follows the development of the Building Resilience in Teacher Education (BRiTE) project across Australia and internationally. Drawing on the success of this project and the related research collaborations that have since emerged, it highlights the importance of cultivating resilience at various stages of teachers’ careers.

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/41305