Onderwijs voor een nieuwe tijd

Bij vele onderwijsvernieuwingen wordt de vraag gesteld ‘Werkt het?’. Zo ook bij het concept O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd) dat volgende kernelementen bevat: gepersonaliseerd leren, een leerproces dat vertrekt van de intrinsieke motivatie van leerlingen en de rol van de iPad/tablet. Het degelijke vooronderzoek is afgerond en vormt de basis voor verder onderzoek. Erg beloftevol als onderzoeksdesign. 

https://www.ou.nl/Docs/Faculteiten/Welten/nieuws%202016/160126%20Onderzoek_O4NT_rapportage%20vooronderzoek_v1.0_openbaar.pdf