Formatief toetsen in de lerarenopleiding: Teach what you preach & preach what you teach.

Formatieve evaluatie verdient een prominente plaats in de lerarenopleiding. Niet alleen is het van belang dat toekomstige leraren kennis nemen van formatief lesgeven, het is ook belangrijk dat lerarenopleiders hun opleiding (meer) vormgeven vanuit een formatieve leercyclus. Een sterk aanbod hierover is beschikbaar op de SLO website met hoor- en werkcolleges over het onderwerp, publicaties en websites en aankondiging van een studiedag.

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/fe-in-de-lerarenopleiding

Formatieve evaluatie houdt alle activiteiten in die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998). Formatief evalueren heeft dus als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven (o.a. Hattie & Timperley, 2007; Sluijsmans e.a., 2013; William & Leahy, 2015).

Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen betekent dat je als docent:

  • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
  • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
  • de leerling gerichte instructie en feedback kan geven om (nog) niet behaalde doelstellingen te bereiken.

Als docent begeleid je dus het leerproces van leerlingen en integreer je feedback in iedere fase van het doceer-leerproces, waarbij leerlingen de kans krijgen om te laten zien waar ze staan, ze fouten mogen maken én ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld.

Van der Ploeg, S. & Van Engen, N. (2017). Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over de effecten van formatief evalueren? Den Haag: Kennisrotonde.

Wiliam, D. (2011). What is assessment for learning? Studies in educational evaluation, 37(1), 3-14.