Does ACTIVE LEARNING work? A good question, but not the right one!

Een mythe in educational psychology: ‘ Does active learning work?’ In plaats van te vragen ‘werkt actief leren?’, zou de vraag moeten zijn: welke actieve leermethoden, overgebracht door welke leraren, in welke contexten of omstandigheden, leiden tot significant betere leeruitkomsten voor welke leerlingen, en zijn die uitkomsten wezenlijk beter dan die van traditionele lesmethoden?

Als je met deze vraag voor ogen naar onderzoek over actief leren kijkt, zie je heel veel factoren die de resultaten vertroebelen: vooroordelen van de onderzoeker, motivatie van de docent, slechte of ongeoorloofde vergelijkingen, en een onvergelijkbare of helemaal geen controlegroep. Gevolg is dat er nauwelijks bewijs is dat actief leren werkt of beter is. Sterker nog, hoe beter de onderzoeksmethode, hoe slechter actief leren scoort. Soms scoort traditioneel leren beter en wordt dit zelfs meer gewaardeerd door leerlingen! Bij flipping bijvoorbeeld vonden leerlingen dat zij ‘zichzelf alles moesten doceren om een fatsoenlijk cijfer te krijgen’ en dat ze ‘niet naar school gingen om het allemaal zelf uit te zoeken’ (Wilson, 2013). En bij een langer lopend onderzoek (twee semesters) van Miller en Groccia mochten leerlingen kiezen tussen samenwerkend of traditioneel leren. Zij die oorspronkelijk kozen voor samenwerkend leren, schakelden na het eerste semester over naar traditioneel. Tot zover hoe motiverend actief leren kan zijn…

Uit: https://didactiefonline.nl/blog/paul-kirschner/actief-leren-alleen-werkt-niet

https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2018/01/23/does-active-learning-work-a-good-question-but-not-the-right-one/

Bernstein divides instructional methods into four categories:

  • Passive – learners just listen
  • Active – learners do ‘something’, such as making notes, writing summaries, or playing a game (flipped classroom falls into this category)
  • Constructive – learners construct new knowledge through, for example, concept mapping or solving problems (or, perhaps, would flipped classroom fall into this category?),
  • Interactive – where two or more learners collaborate to ‘create knowledge’.

The image below shows the characteristics, overt activities, and cognitive processes for the four categories from the learner’s perspective, according to Chi.

active learning 3

Now, here’s the problem: When you look at various research outcomes on active learning, you’ll see that it’s almost impossible to compare instructional methods because most instructional approaches are a blend of some kind. There are hardly any examples of instructional methods that are a ‘pure breed’ of any one of the four categories.

Like Bernstein says: Perhaps it’s the interactive teaching approach that’s most effective to benefit from the strengths of more traditional as well as more active learning methods.

 

Bernstein his website is http://www.douglasbernstein.com