Blended learning in ‘good and bad days’

Het begrip ‘Blended learning’ kent vele omschrijvingen zoals aangegeven op de webpagina van https://wij-leren.nl/blended-learning.php

Blended learning is een mix van verschillende manieren van leren. Er zijn diverse definities, waarbij de mix een eigen invulling krijgt:

 • Een mix van leren met en zonder technologie. Bijvoorbeeld: een combinatie van e-learning en klassikaal leren.
 • Een mix van vormen van e-learning, zoals synchroon en asynchroon e-learning. Bij synchroon e-learning leer je tegelijk met andere studenten, alleen je bent op een verschillende locatie. Bij asynchroon e-learning leer je op je eigen tijd en in je eigen tempo. Er is wel interactie met medestudenten, maar je werkt niet allemaal op hetzelfde moment aan een opdracht.
 • Een mix van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie.

Redenen om blended learning te gebruiken

Samenvattend worden de volgende redenen genoemd om blended learning toe te passen (Smith & Hill, 2019):

 • meer flexibiliteit (meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren)
 • het faciliteren van personalisering (o.a. leren in eigen tempo, leren op verschillende niveaus)
 • betere leerresultaten
 • het bevorderen van autonomie en zelfsturend leren
 • meer mogelijkheden voor een leven lang leren
 • kostenefficiëntie
 • meer tevredenheid van leraren en leerlingen
 • meer interactie tussen leraren en leerlingen, en tussen leerlingen onderling

Zie:  https://www.leraar24.nl/2621382/hoe-effectief-is-blended-learning/

https://www.edtechupdate.com/2020/blended-learning/

Een eerder verschenen publicatie brengt een ruime kijk op integratie van blended learning in het onderwijs. Zie: Vandeput, L., De Gruyter, J. en Tambuyser, Linda. (2011). Van e-leren naar geïntegreerd blended learning. Planning en implementatie van blended learning. Leuven: KHLeuven.

https://associatie.kuleuven.be/schoolofeducation/projecten/Van%20e-learning%20naar%20blended%20learning.pdf

Aanvullend op onderwijskundige discussies over blended learning is volgens Ellen van den Berg de vraag vooral om investeringen in het sociaal kapitaal van onderwijsinstellingen om de transitie naar blended learning mogelijk te maken.

Zie:  https://www.scienceguide.nl/2021/02/blended-learning-gaat-niet-werken-als-je-het-maar-een-beetje-doet/

Korte samenvatting van het interview:

Tijdens het voorbije pandemiejaar werd het onderwijs bijna uitsluitend afstandsonderwijs of online onderwijs als emergency remote teaching. Verbazend snel hebben docenten hun lessen naar een online omgeving verplaatst. Deze snelle onvoorbereide switch is niet altijd zonder kinderziektes verlopen en de vraag van studenten en docenten om spoedig naar het ‘oude normaal’ terug te keren klinkt steeds luider. De algemene kijk op blended learning heeft te lijden onder die negatieve ervaringen, terwijl online onderwijs slechts een component is van blendend learning. Volgens van den Berg is het vooral zaak om online onderwijs niet meer als een noodoplossing te zien, maar vooral als een waardevol onderdeel van blended learning. “De eerste meters richting blended learning zijn al gemaakt; nu moeten instellingen dat verder trekken”, vindt ze. “We weten immers uit onderzoek dat blended learning effectiever is dan volledig klassikaal onderwijs.”   Voor elke onderwijssituatie moeten we op zoek naar de juiste “blend” en dat vraagt om passende professionalisering van de docenten. De communicatie over blended learning naar de studenten moet meer aandacht krijgen. Niet alleen door de kwaliteit van dit onderwijs te verhogen maar door meer toelichting te geven over wat we doen, waarom we dit doen en de studenten hun feedback hierop als reële inspraak in het vormgeven van het onderwijs op te nemen.

Zie ook: The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning

“Well-planned online learning experiences are meaningfully different from courses offered online in response to a crisis or disaster. Colleges and universities working to maintain instruction during the COVID-19 pandemic should understand those differences when evaluating this emergency remote teaching.”

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning

About a year ago COVID-19 caused a huge disruption in the field of education and training. Educational institutes and teachers were forced to provide online education and training in a short time. This was quite a shock, even for organisations and teachers who were used to applying different forms of blended learning. What are the important lessons that we have learned from this kind of education?

Zie bericht van Wilfred Rubens: https://media-and-learning.eu/type/featured-articles/seven-lessons-learnt-from-teaching-and-learning-during-the-covid-19-pandemic/

Een goed voorbeeld van professionalisering van docenten beschrijft van den Berg met de proeftuin professionele leergemeenschappen aan de Saxion Hogeschool. Daarin gaat een groep docenten met ondersteuning van een ICT-onderwijskundige en een procesbegeleider aan de slag met een onderwerp dat specifiek met ICT te maken heeft. De docenten formuleren hun eigen vragen en opdrachten, en voeren die vervolgens zelf uit. Hoewel men bij leren vaak denkt aan investeringen in human capital, oftewel de individuele competenties van mensen, is het volgens van den Berg juist belangrijk om te investeren in sociaal kapitaal, de competenties van een groep.

Onderwijsinstellingen moeten hun voornemens omtrent blended learning  in woord en daad duidelijk maken. Zij zijn echter niet de enigen die de beweging richting blended learning moeten initiëren. Er wordt ook een beroep op de professionaliteit van de docenten gedaan. Docenten moeten zelf tot de onderwijskundige redenering komen dat een bepaalde blend voor een bepaalde situatie geschikt is. Die professionaliteit kan niemand van ze overnemen.

In de huidige situatie zijn docenten geholpen wanneer ze van elkaar en van deskundigen zouden kunnen leren hoe ze hun online lessen interactiever kunnen maken. Voordat docenten verder gaan nadenken over ICT en de rol daarvan in blended learning, moeten ze immers ook goed online onderwijs kunnen verzorgen.

Zie: Blog van Wilfred Rubens, 11 januari 2020.  Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek versterkt met behulp van leertechnologie

https://www.te-learning.nl/blog/wijze-lessen-twaalf-bouwstenen-voor-effectieve-didactiek-versterkt-met-behulp-van-leertechnologie/

Gino Camp van de Open Universiteit geeft in onderstaande video tips met betrekking tot het voorkomen van online leren als pure informatieoverdracht.

Volgens van den Berg gaat de transitie naar blended learning  alleen slagen wanneer onderwijsinstellingen er volledig op inzetten. Dit vraagt om moedige bestuurders, want in het begin zal er ook zo nu en dan iets faliekant misgaan. Deze transitie vraagt echter zoveel inspanningen, dat je er vol voor moet gaan om het voor elkaar te krijgen. Blended learning gaat niet werken als je het maar een klein beetje doet.

Ter info:  Blended learning in school education: guidelines for the start of the academic year 2020/21

This new publication on blended learning in school education was written by the European Commission in consultation with representatives of ministries of education. It explores the pedagogical opportunities and challenges of a blended learning model and highlights key considerations that policymakers and schools may reflect on when planning to combine in-school and distance learning in their particular contexts.

Published by: European Commission, 2020,   Download