ARCS Instructional model of Motivation J.M. Keller

Introductie                                            In enkele artikels hebben we het reeds gehad over directe instructie waarbij de leerstof en de instructiemethodiek centraal staan. (*) Aan de motivatie van leerlingen tijdens het leerproces wordt weinig concrete aandacht besteed. Volgens Keller wordt motivatie gezien als Read More …

Hoe kunnen we het onderwijsbeleid loskoppelen van de verkiezingscyclus?

Op de website Rethinking Education publiceerde James Mannion (2022) een kritische en constructieve bijdrage om onderwijsinnovatie los te koppelen van wispelturige ingrepen van de politiek die alleen op de korte termijn gericht zijn en onderworpen aan de verkiezingscyclus. Zie: https://www.rethinking-ed.org/decouple-education-policy-electoral-cycle Read More …