Wijzer door feedback

Toetsen gebeurt nooit om het toetsen, maar om er wijzer van te worden. Als studenten ergens van kunnen leren, dan is het wel van hun fouten. Goede feedback geven is daarom erg belangrijk in het leerproces. Om docenten te inspireren om meer te doen met toetsresultaten heeft het Bureau ICE een waaier aan wijzers ontwikkeld die het proces van doelmatig toetsen en gericht feedback geven vergemakkelijken. Daarbij wordt ruimte geboden om de instrumenten naar eigen inzicht van uw hogeschool of opleiding te gebruiken.

http://www.toets.nl/feedbackwijzers-ho