Digital learning and transformation of education

Open digital learning opportunities for all

Digitale technologieën zijn geëvolueerd van op zichzelf staande projecten tot netwerken van tools en programma’s die mensen en dingen over de hele wereld met elkaar verbinden en helpen bij het aanpakken van persoonlijke en mondiale uitdagingen. Digitale innovatie heeft het vermogen aangetoond om het onderwijs aan te vullen, te verrijken en te transformeren, en heeft het potentieel om de vooruitgang in de richting van onderwijs voor iedereen. Het kan de kwaliteit en relevantie van leren verbeteren, inclusie versterken en onderwijsadministratie en -bestuur verbeteren. In tijden van crisissen kan afstandsonderwijs de effecten van onderwijsverstoring en schoolsluitingen verzachten.

De nieuwe website van UNESCO, Digital learning and transformation of education, bevat veel informatie over onder meer beleid op het gebied van digitaal leren, over de potentie en risico’s van artificiële intelligentie en onderwijs, digitale bekwaamheden van docenten, open educational resources en feiten en cijfers over digitalisering.

UNESCO hanteert een humanistische benadering om ervoor te zorgen dat technologie wordt ontworpen om mensen te dienen in overeenstemming met internationaal overeengekomen mensenrechtenkaders, en dat digitale technologieën worden gebruikt als een gemeenschappelijk goed om de verwezenlijking van SDG 4 – Onderwijs 2030 (*) te ondersteunen en om een ​​gedeelde toekomst op te bouwen van het onderwijs na 2030. UNESCO promoot digitale inclusie om de meeste gemarginaliseerde groepen, waaronder vrouwen, lage-inkomensgroepen, mensen met een handicap en taal- en culturele minderheidsgemeenschappen, centraal te stellen.

Volgens Wilfred Rubens bevat de UNESO website veel informatie en is het een aanrader. Zijn blog mag er ook zijn en bevat artikelen, presentaties en een overzicht van boeken die aansluiten bij zijn passie en professionele activiteiten als zelfstandig en onafhankelijk adviseur om leren en ontwikkelen te versterken met behulp van ICT. https://www.te-learning.nl/blog/unescos-nieuwe-website-over-digitaal-leren-en-transformatie-van-het-onderwijs/

UNESCO ondersteunt haar lidstaten bij het ontwerpen, integreren en implementeren van effectief nationaal beleid en masterplannen voor digitaal leren, om ervoor te zorgen dat activiteiten ter plaatse beantwoorden aan de behoeften van elk land en elke gemeenschap, met speciale aandacht voor kansarme bevolkingsgroepen. De publicaties kunnen tevens onze kijk op de wereldwijde inbreng van ICT in het onderwijs verruimen. https://www.unesco.org/en/education/digital/need-know

(*) SDG 4 van de Verenigde Naties: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/sdg-4/#