Trends in education 2023

De wereld heeft de afgelopen jaren veel meegemaakt. Tijdens het hoogtepunt van de pandemie bleek technologie op veel gebieden een redder in nood te zijn, ook in het onderwijs. Trends in het onderwijs ontwikkelen zich snel, wat goed nieuws is, want het betekent dat de toegang van mensen tot en het vermogen om deel te nemen aan formeel onderwijs toeneemt. Betere communicatie en efficiënter gebruik van technologie zijn twee kenmerken van het onderwijs in de komende jaren. Tal van websites doen voorspellingen van de technologische trends in 2023 in het onderwijs. Meestal zijn het overduidelijk copies van eenzelfde artikel, soms een selectie van enkele trends en steeds ontbreekt het aan bronvermelding. Hoe men tot de samenstelling van de lijst komt is ook niet duidelijk. Zie bijvoorbeeld: Uneeb Khan, What Are The Top Education Trends To Look For In 2023? November 28, 2022. https://marketguest.com/what-are-the-top-education-trends-to-look-for-in-2023/

In het basis- en secundair onderwijs zou je volgende trends kunnen aangeven voor 2023:

Bron: https://atomisystems.com/elearning/10-popular-trends-in-education/

De blogpagina voorziet voor elke trend een link naar een artikel met verduidelijking en een afweging van pro’s en contra’s.

Reeds enkele jaren baseren we onze samenvatting over de onderwijstechnologische trends voor het hoger onderwijs op artikels van het Amerikaanse EDUCAUSE. Dit is een non-profitorganisatie met als missie het bevorderen van hoger onderwijs door het gebruik van informatietechnologie. Meer dan 100.000 individuele leden en 2.100 organisaties zijn aangesloten bij deze organisatie. De samenstelling van de trends is gebaseerd op een bevraging naar de prioriteiten inzake ICT innovatie van instellingen voor hoger onderwijs. Er worden tien trends opgelijst die te verdelen zijn over drie clusters: personeelsbestand, cultuur van de instelling en technologie. In het rapport vat Educause de macrotrends samen, en worden plannen en acties beknopt beschreven die respondenten vanuit hun instelling rapporteren. Je kan een video bekijken met een samenvatting van het rapport. Zie: https://youtu.be/6Bz9VTD8Bis

Bron: https://www.educause.edu/ecar/research-publications/higher-education-trend-watch/2023

Wilfred Rubens heeft een bespreking van deze trends gebracht in zijn blogbericht van 9-11-2022: https://www.te-learning.nl/blog/overzicht-trends-hoger-onderwijs-2023-van-de-educause/