Student en maatschappij in verbinding: Leren, Reflecteren, Engageren

COMMUNITY SERVICE LEARNING

Het hoger onderwijs van de 21ste eeuw stelt een brede vorming centraal die studenten een brede kennis en vaardigheden bijbrengt en hen opleidt tot kritische en geëngageerde personen. Dit vereist dat universiteiten en hogescholen zich buiten het leslokaal begeven. Service learning verbindt onderwijs, onderzoek en dienstverlening en stimuleert studenten om zich vanuit hun discipline als actieve burgers te engageren, om nieuwe academische inhouden te toetsen binnen maatschappelijke leercontexten en om dit leerproces terug te koppelen naar het eigen persoonlijk leven.

Op dinsdag 13 december 2016 vond een impulsdag over ‘community service learning’ plaats aan het UCSIA. (zie link naar zip-bestand met teksten en presentaties van de studiedag)

http://www.ucsia.org/download.aspx?c=*UCSIA2&n=122265&ct=122265&e=334213

CSL (Community Service Learning) wordt door het Brussels Studies Institute beschreven in een casus waarbij deze werkvorm aangewend wordt om studenten in het hoger onderwijs te betrekken als begeleiders van scholieren om het falen in het secundair onderwijs te bestrijden. Een aanpak die vergelijkbaar is met ‘Pedagogy of Excellence‘ zoals ontwikkeld door Adolfo Bermeo.

http://www.bsi-brussels.be/nl/onderzoek/stad-universiteiten/

http://www.blaisepascal.nl/teksten/wim/californiaoloctoon.htm

O’Grady, C. R. (Ed.). (2014). Integrating service learning and multicultural education in colleges and universities. Routledge.

A.T. Kerins. (2016). An Adventure in Service-Learning: Developing Knowledge, Values and Responsibility. CRC Press.

An Adventure in Service-Learning argues that education can provide not just knowledge and skills but it can also encourage the development of values and responsibility. Service-Learning is a teaching method unlike any other. It allows students to use their classroom theory to help others through relevant service or volunteering activity. In so doing, it gives students the opportunity to use the experiences of helping others to strengthen their understanding of subject material. Service-learning is like a bridge that connects education with the outside world.