Positioneren en profileren van onderwijsorganisaties

Zoals in Nederland is in Vlaanderen, in mindere maar toch toenemende mate, ruimte voor besturen en scholen om inhoud en vorm te geven aan hun autonomie en wat hen bijzonder maakt. We zien dat scholen zich steeds meer ontwikkelen tot organisaties die vanuit een eigen persoonlijkheid zich zichtbaar verankeren in de samenleving en vanuit eigen keuzes relevant en aantrekkelijk willen zijn voor ouders en leerlingen. In deze whitepaper van KPC wordt ingegaan op de veranderende context van scholen en presenteren ze bouwstenen voor een profileringsstrategie.

https://www.kpcgroep.nl/publicaties/whitepapers/positioneren-en-profileren-van-onderwijsorganisaties/

Aanbevelingen volgens het KPC whitepaper:

1. Positionering is een kwestie van beleidsstrategie en heeft betrekking op te maken keuzes om je strategisch te onderscheiden van andere organisaties.

2. Positionering begint altijd met het definiëren van je eigen gewenste identiteit en ‘van binnen naar buiten denken’.

3. Om relevant en aantrekkelijk te zijn moet je tegemoet komen aan (latente) behoeften en verwachtingen. Die leerbehoeften hebben niet alleen functionele aspecten die een school moet vervullen ( zoals leren van taal, rekenen,
ict-geletterdheid). Ook is een school bij uitstek een organisatie die emoties raakt en moet appelleren aan behoeften van ouders aan veiligheid, zorg, echte aandacht, sfeer, gastvrijheid en een uitnodigende inrichting.

4. Positioneren en profileren vragen om een lange termijn strategie en zijn een continu proces. Soms zien we dat scholen verwachten met een campagne het tij te kunnen keren en het imago en de aantrekkelijkheid een ‘boost’ kunnen geven. Het creëren van een sterke identiteit vergt een sterke betrokkenheid en ‘eigenaarschap’ van zowel leraren als leidinggevenden.