Online reflectietool voor schoolbesturen

Hoe werven directeurs nieuwe leraren aan? Hoe worden opdrachten verdeeld binnen de school? En welke invloed heeft dat op het welbevinden van leraren en de kwaliteit van het lerarenteam? De Universiteit Gent onderzocht dit in opdracht van het departement Onderwijs en Vorming en ontwikkelde een online reflectietool voor schoolleiders en schoolbesturen om te reflecteren over het eigen personeelsbeleid.

http://www.perbelo.ugent.be/