Is teacher preparation failing students with disabilities? Educators say they’re unprepared to teach wide range of students.

Zijn onze leraren voldoende voorbereid om in een inclusieve klascontext goed onderwijs te brengen? Een prangende vraag die ook in de VS aan de orde is en enkele oplossingen worden aangereikt in het artikel. Overwegingen om mee te nemen bij het ontwerpen van een master voor het basisonderwijs.
http://hechingerreport.org/teacher-preparation-failing-students-disabilities/