Inspiratie voor hervorming van de lerarenopleidingen

Carter review of initial teacher training (2015) is lezenswaard voor allen die begaan zijn met de opleiding van leraren. Ook de opvolging die reeds in 2016 door de Department for Education and National College for Teaching and Leadership werd gegeven aan dit rapport getuigt van een degelijk overheidsmanagement. Vergelijk zelf met het Vlaamse rapport Beleidsevaluatie lerarenopleidingen (2013) en de verdere opvolging …

https://www.gov.uk/government/publications/initial-teacher-training-government-response-to-carter-review

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/399957/Carter_Review.pdf