‘Good education is whole child education’ en de leraar is het belangrijkste instrument

Porticus verzocht NIVOZ een point of view te schrijven over onderwijs dat zich richt op ‘whole child development’. In het najaar van 2018 is er door een aantal NIVOZ-mensen aan gewerkt. Er zijn interviews afgenomen en er is studie verricht. In dit artikel lees je de rapportage, in het Nederlands en in het Engels: ‘Good education is whole child education’.

Porticus is de internationale organisatie die de filantropische programma’s ontwikkelt en beheert van charitatieve instellingen die zijn gericht op ondernemers uit de familie Brenninkmeijer. Ze werkt samen met partners over de hele wereld ter bevordering van menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Ze streeft ernaar om binnen strategische thema’s – onderwijs, samenleving, geloof en zorg – en op het gebied van economische ontwikkeling en klimaatverandering bij te dragen aan structurele maatschappelijke verandering.

Zowel Porticus als NIVOZ beroept zich voor haar legitimering op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Earth Charter en de urgentie van het streven naar een humane, democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving. Daarbij delen Porticus en NIVOZ de overtuiging dat het een kerntaak van het onderwijs is om kinderen te begeleiden naar een actief leven, waarin ze deelnemen aan de wereld op een verbonden en verantwoordelijke manier. Dit vraagt om een onderwijs dat zowel breed van opzet als holistisch in aanpak is – een onderwijs dat zich niet alleen richt op de cognitieve ontwikkeling van het kind, maar op de ontwikkeling van het gehele kind, het zogeheten ‘whole child development’.

Tekst uit: https://nivoz.nl/nl/nro/good-education-is-whole-child-education-en-de-leraar-is-het-belangrijkste-instrument?utm_source=hetkind&utm_campaign=a3dd6b89df-NIEUWSBRIEF_8_MEI_2019&utm_medium=email&utm_term=0_05e0b3855c-a3dd6b89df-338762261

De integrale tekst kan je vinden via volgende link: https://nivoz.nl/uploads/Vertaling%20Porticus_NL%20.pdf

Engelse versie: https://nivoz.nl/uploads/Porticus%20-%20Good%20Education%20is%20Whole%20Child%20Education%20-%20Point-of-view%20NIVOZ.pdf