Framework for teaching

In 1996 publiceerde Charlotte Danielson Enhancing Professional Practice met de bedoeling om ‘goed onderwijzen’ te definiëren en dit met oog voor de complexiteit van deze activiteit.  Dit raamkader is bruikbaar voor verschillende doelstellingen: opleiden van leraren, begeleiden en coachen van beginnende leraren (inductiefase), zelfevaluatie door leraren, planning van professionele ontwikkeling en evaluatie van leraren.

Charlotte Danielson is een internationaal erkend expert in het domein van effectief onderwijzen en de kwaliteiten die leraren daarvoor nodig hebben. Het ontwikkelde ‘Framework for teaching’ en daarbij aansluitend de evaluatiemethoden zijn ruim verspreid in de Verenigde Staten en in tal van andere landen. In 2013 werd een bijgewerkte versie gepubliceerd. Het blijft een referentiewerk voor wie met coaching van leraren of met opleiding van leraren professioneel bezig is.

https://www.danielsongroup.org/framework/

Enkele interessante overzichten van het ‘Danielson framework’ :

http://prezi.com/hhkyl8qvhrna/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

http://prezi.com/gplmqia5pe5t/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

http://prezi.com/ruenflpnraso/?utm_campaign=share&utm_medium=copy