Focus op 5 onderwijsontwikkelingen in 2022

De samenleving en de professionele wereld blijven evolueren en veranderen met de groei van technologie en het begin van de Vierde Industriële Revolutie. Dit heeft op zijn beurt een enorme impact gehad op het onderwijs, wat heeft geleid tot een aantal groeiende trends in de onderwijswereld. Het onderwijs is uitdagend en effectief voor lerenden als leraren goed op de hoogte blijven van deze trends en de belangrijke factoren die van invloed zijn op het leren. Volgende trends kenmerken de actuele onderwijsontwikkelingen in 2022.

We vatten samen uit een artikel van EHL Insights, 5 Trends in Education that continue in 2022, Lausanne, Zwitserland

https://hospitalityinsights.ehl.edu/education-trends-2022

  1. Technologische trends in lesgeven en leren

Computers en internet hebben de manier veranderd waarop studenten niet alleen toegang hebben tot informatie, maar ook afstandsonderwijs volgen.  Deze trend biedt een aantal voor- en nadelen voor docenten en instellingen. Technologie, bijvoorbeeld, moedigt studenten misschien niet aan om soft skills te leren. Het online platform kan docenten ook dwingen om de manier waarop ze lesgeven te veranderen. Ze vinden het misschien een uitdaging om de manier waarop ze onderwijs ontwerpen te veranderen om ervoor te zorgen dat de studenten betrokken blijven bij de lesactiviteiten, zelfs als ze de docent niet persoonlijk kunnen zien.

Digitale leeromgevingen kunnen studenten de mogelijkheid bieden om colleges live te volgen of opgenomen versies later te bekijken.

Het online karakter van het onderwijs kan de docenten ook meer mogelijkheden bieden om gedifferentieerde leertrajecten aan te bieden. Gevorderde studenten kunnen aanvullende leermiddelen en uitdagingen krijgen om hen aan te moedigen dieper op de leerstof in te gaan. Leerling-/studentvolgsystemen kunnen het voor docenten gemakkelijker maken om de voortgang van hun studenten tijdens het leertraject te volgen en tijdig feedback en remediëring te voorzien.

  1. Soft skills training: een belangrijke trend in het hoger onderwijs

Volgens het “Future of Jobs-report”  https://virtualspeech.com/blog/importance-soft-skills zijn enkele van de belangrijkste vaardigheden op de werkplek kritisch denken, problem solving, people management en creativiteit. Werkgevers willen aankomende professionals zien die weten hoe ze moeilijke beslissingen moeten nemen en hun leiderschapskwaliteiten laten zien.

In een poging om studenten voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan, moeten scholen deze competenties bij hun studenten stimuleren en ontwikkelen in hun opleidingsprogramma’s.

Het is dan ook een uitdaging voor onderwijsprofessionals om een goede balans te vinden tussen online onderwijs en fysiek onderwijs in een klas- of leergroep context. Instellingen die deze mix kwaliteitsvol ontwikkelen zijn beter voorbereid op de toekomst en bieden hen wellicht een concurrentievoordeel in het hoger onderwijslandschap en in de samenwerking met hun werkveld.

  1. Studententrend: afnemende aandachtspanning

Naarmate het gebruik van informatietechnologie is toegenomen, is ook de aandachtspanning van studenten veranderd. In een door Microsoft https://time.com/3858309/attention-spans-goldfish/ uitgevoerd onderzoek werd gekeken naar de algehele aandachtspanning tussen 2000, het begin van de mobiele revolutie, en 2015. Ze ontdekten dat de aandachtspanning met maar liefst 4 seconden afnam, van 12 seconden naar 8. Millennials, bijvoorbeeld, die grotendeels zijn opgegroeid met deze technologie binnen handbereik, hebben andere kenmerken dan de Gen X en Boomers die hen voorgingen. Het meest opvallende is dat millennials melden dat wanneer de inhoud zeer boeiend is, ze het potentieel hebben om langer op te letten dan vorige generaties. Wanneer die inhoud hen echter niet boeit, worden ze een van de eersten die afhaken. Om de aandacht van millennials vast te houden, moet de inhoud die aan hen wordt gepresenteerd uitstekende beelden en dialogen bevatten, samen met een interessante verhaallijn die hun aandacht vasthoudt. Deze jongere groep geeft meer om het verhaal en de visuele aard van de inhoud die hen interesseert dan andere leeftijdsgroepen.

Docenten moeten manieren vinden om lessen te ontwerpen die de aandacht van hun studenten trekken, van wie velen in deze millenniumgeneratie zullen vallen, en de methode en het tempo van de cursus aan te passen. Deze studenten hechten ook veel belang aan interactie en dus blijven klassikale onderwijsactiviteiten belangrijk in combinatie met een multimediale leeromgeving.

  1. Faciliteren van leren versus lesgeven

Met een schat aan informatie binnen handbereik, hebben studenten tegenwoordig de tools die ze nodig hebben om zelfstandig een enorme hoeveelheid feiten en kennis te ontdekken. In deze omgeving hechten veel studenten minder waarde aan een top-down leveringsmethode. In plaats daarvan functioneren docenten nu meer in een faciliterende rol. Hun opdracht is geëvolueerd naar een positie waarin ze studenten helpen begrijpen hoe ze moeten leren, van leren houden en hoe ze de informatie die ze vinden kunnen ontdekken en begrijpen.

Dit levert enkele uitdagingen op voor docenten, die moeten werken aan hun eigen zachte vaardigheden van leiderschap en problem solving. Ze moeten leren hoe ze gesprekken kunnen bevorderen en een omgeving kunnen creëren waarin teamwerk wordt gewaardeerd. De beste docenten zullen hun studenten kunnen helpen om eigenaarschap te nemen over hun leerproces.

Naarmate docenten meer betrokken raken bij het leerproces van de studenten, zullen ze ook in staat zijn om onmiddellijk feedback te krijgen over hun onderwijseffectiviteit. Docenten die zich meer willen richten op de ontwikkeling van studenten in plaats van alleen op het leveren van kennis, zullen dit nieuwe model zeer de moeite waard vinden.

  1. Trend voor Life Long Learning

Elke industriële revolutie heeft de aard van werk en banen op verbazingwekkende manieren veranderd. De huidige 4e industriële revolutie kan een ongelooflijke 50 procent van de banen beïnvloeden, aangezien enorme technologische vooruitgang leidt tot veranderingen in de manier waarop mensen hun werk doen. Professionals die competitief willen blijven in hun omgeving, zullen zichzelf voortdurend moeten bijscholen. Ze kunnen er niet van uitgaan dat een opleiding die ze in de eerste helft van hun professionele loopbaan hebben genoten, alles is wat ze nodig hebben voor de rest van hun werkzame leven.

In plaats daarvan moet het behalen van een diploma worden gevolgd door permanente vorming. Dit vereist dat instellingen een zelfontwikkelingsmentaliteit creëren bij zowel hun studenten als hun docenten en personeel. Ook de infrastructuur van onderwijsinstellingen moet hierop afgestemd zijn. Voor toekomstgerichte instellingen is het onderwijsaanbod voor permanente vorming minstens zo belangrijk als het aanbod van initiële opleidingen. Het versterkt de band met de alumni en het werkveld en is cruciaal om de onderwijsvernieuwing scherp te houden.