Feedback om leren te stimuleren

Feedback is een krachtig instrument om het leren van studenten te stimuleren. Gerry Geitz onderzocht hoe feedback eruit moet zien om diep leren te stimuleren. Zij concludeert dat feedback daarvoor moet worden ondersteund door feedbackdialogen en activiteiten die studenten niet alleen informeren over hun huidige taak, maar hen ook leren om bij toekomstige taken zelf feedback te zoeken. https://lnkd.in/byrs5sW

https://lnkd.in/bbjW9Zj

http://www.toetsen-examineren.nl/visie-op-toetsen/duurzame-feedback-helpt-studenten-kritisch-na-te-denken/

toetsen-examineren.nl