“Elke onderwijsinstelling zou onderzoek naar het eigen onderwijs moeten doen”

ScienceGuide bracht in juni 2020 een bijdrage over de rol van onderwijsonderzoek voor de ontwikkeling van het onderwijs. Gerry Geitz stelt dat elke onderwijsinstelling onderzoek naar onderwijs zou moeten uitvoeren.

Zie: https://www.scienceguide.nl/2020/06/elke-onderwijsinstelling-zou-onderzoek-naar-het-eigen-onderwijs-moeten-doen/

Onderzoek naar onderwijs is meer dan de bevragingen van personeel en studenten over hun ervaringen, i.c. meestal tevredenheidsonderzoek i.f.v. van het kwaliteitsbeleid van de instellingen. Volgens Geitz moet elke instelling stilstaan bij de wezenlijke vragen van het onderwijs. Leveren we in het onderwijs een wendbare, flexibele professional af en kunnen we dat ook zien? Hebben we expliciet geformuleerd wat we belangrijk vinden en kunnen we op basis van onderzoeksresultaten bijsturen?

Onderzoek naar onderwijs maakt de ervaren werkelijkheid explicieter, niet oordelend, maar ‘inzichtverschaffend’. Inzichten die ontstaan door het uitvoeren van onderzoek naar onderwijs verschaffen de basis voor het voeren van een dialoog over het onderwijs.

Een cruciale vraag is hoe leeromgevingen ingericht moeten worden om studenten de kans te geven zich duurzaam te ontwikkelen. Anders gezegd, om naast de ontwikkeling van domeinspecifieke kennis en -vaardigheden ook metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen. De veronderstelling is dat leeromgevingen die in lijn zijn met ‘de echte wereld’ studenten beter voorbereiden op deze veranderende wereld. Leeromgevingen die expliciet gericht zijn op het stimuleren van leerprocessen gericht op de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden. Het ontwerp van een duurzame leeromgeving is complex en deze leeromgevingen bestaan uit meerdere “lagen”. In het conceptuele artikel Design-Based Education, Sustainable Teaching, and Learning (Geitz & de Geus, 2019) wordt ingegaan op de verschillende lagen van een duurzame leeromgeving, met als doel docenten te ondersteunen bij de ontwikkeling en evaluatie van het onderwijs waarin zij werkzaam zijn.

Geitz, G., & Geus, J. W. de. (2019). Design-based education, sustainable teaching and learning. Cogent Education, 6: 1647919. doi: 10.1080/2331186X.2019.1647919.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2019.1647919

https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2020/06/Reflectie-Lectoraat-SECiHE.pdf