Center of Expertise Leren met ICT

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen De samenwerking richt zich op onderwijs dat beter recht doet aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en op het opleiden van ict-geletterde jongeren. De focus ligt hierbij op het opleiden, professionaliseren en faciliteren van leraren in een duurzame verbinding tussen werkveld, opleiding en onderzoek. Een sterk en inspirerend voorbeeld voor andere lerarenopleidingen om toekomstgericht op te leiden. Het iXperium ontwikkelde de iX-box, een Professionaliseringstoolkit Leren en lesgeven met ict. Met deze toolkit kunnen lerarenopleidingen en het onderwijswerkveld (po, vo en mbo) zich verder professionaliseren op het gebied van leren en lesgeven met ict.

http://ixperium.nl/onderzoek-en-ontwikkeling/professionaliseringstoolkit/

http://ixperium.nl/files/2015/02/Onderbouwing-Eindkwalificaties_def.pdf